Lavere priser for mobil datatrafikk

I år vil det bli en vesentlig forbedret prisytelse i mobilnettene; spesielt for prising av datatrafikken. Dette tror Cisco-sjef, Jørgen Myrland.

Jørgen Myrland er norsk sjef for verdens nest største IT- selskap, Cisco. Han følger teleoperatørene og mobilselskapene tett. Myrland vet hvordan de tenker og hvilke behov de har.

Men nettverksselskapet Cisco har også en rekke andre businesskunder som har behov for IP- og mobiltrafikk. Derfor har Mobizmag.no bedt Jørgen Myrland sette sammen en fempunktsliste over de viktigste mobiltrendene for 2010:

1. Smartphones og mobilt internett vil få langt større utbredelse, og vi vil se de første telefonene med 4G/LTE støtte. Eksplosjonen av nyttige applikasjoner, rikt innhold og tilgang til sosiale medier vil drive opp bruken. Medarbeidernes personlige telefonpreferanser vil gjøre at arbeidsgiverne vil gå over til å gi ansatte faste telefonbidrag i stedet for selv å gjøre innkjøp av telefoner til ansatte.

2. I år vil mobiloperatørene starte flytting av all mobiltrafikk over til IP. Selv tradisjonell GSM-tale vil bli transportert over IP fra nærmeste radiomast. Overgangen til mobil IP vil åpne for den neste eksplosjon av smarte mobile enheter til alle tenkelig formål, for eksempel til overvåkning, kontroll og sikring av utstyr og infrastruktur med sensorer og aktivatorer.

3. Nettverkssikkerhet blir kritisk. Eksplosjonen i antall mobile endepunkter kombinert med eksplosjonen i nye sikkerhetsutfordringer fra virus, nye typer angrep og tap av mobile enheter vil kreve mer aktive nettverk for å forenkle og forbedre måten vi beskytter våre mobile enheter.

4. Video til og fra mobile enheter vil bli den største trafikklasten i mobilnettene. På samme måte som video har blitt den dominerende trafikken i våre øvrige IP-nett, vil video bli den største trafikken i de mobile nettene. De mobile nettene vil få langt bedre kapasitet og tjenestekvalitet til å betjene eksplosjonen av mobil videotrafikk og sanntid applikasjoner.

5. Vi vil få en vesentlig forbedret pris/ytelse i mobilnettene; spesielt for prising av datatrafikken. Fremveksten av mobil IP vil resultere i tilsvarende forbedringer i pris/ytelse for datatrafikk i mobilnettene som vi har sett i alle andre IP-baserte nett gjennom mange år.

Legg igjen en kommentar