Disse selskapene blir Telenors handlangere

Telenor Norge og Ragnar Kårhus (bildet) har inngått langsiktige avtaler med entreprenørene Relacom, Sønnico Installasjon og Eltel Networks  for utbygging, drift og leveranser i Telenors nettinfrastruktur og for Telenors kunder.

Avtalene gjelder for fem år, og omfatter totalt mellom 2500 og 3000 personer som utfører oppdrag for Telenor Norge. Entreprenørene står for 30.000 utbyggingsoppdrag og 650.000 kundemøter i året.

Konkurransen i markedet for telekommunikasjonstjenester, ny teknologi og endrede behov hos kundene fører til voksende kompetansekrav, samt krav til mer effektiv drift både hos Telenor og hos entreprenørene.

Den nye avtalestrukturen gir hver leverandør et geografisk totalansvar, og en lengre varighet på avtalene. Dette gir større forutsigbarhet for entreprenørselskapene og bedre grunnlag for å bygge kompetanse og tilstedeværelse i lokalt. Dette gir økt effektivitet og bedre tjenester, mener Telenor.

– Vi er glad for at vi nå har fått langsiktige samarbeidsavtaler med tre kvalifiserte entreprenører. Telenor Norge sikrer dermed tilstedeværelse med tilpasset og riktig kompetanse over hele landet til det beste for Telenors kunder. At vi i nært samarbeid med entreprenørene leverer gode tjenester til kundene gir også grobunn for varige, kompetente og lønnsomme arbeidsplasser, sier Ragnar Kårhus, leder av Telenor Norge.

Ettersom to av avtalene løp ut ved dette årsskiftet og den tredje ved neste årsskifte, var det naturlig å gjennomføre en samlet reforhandling før 2010.

– Entreprenørene er i mange sammenhenger førsteleddet mot kundene våre. En samarbeidsmodell med klart definerte ansvarsområder og med en langsiktighet som sikrer kompetanseutvikling hos entreprenørene er derfor av strategisk betydning for vår virksomhet i Norge, sier Kårhus.

Legg igjen en kommentar