Telenor har 174 millioner mobilkunder

Antall abonnement i Telenors mobilvirksomheter økte med to millioner i fjerde kvartal, til totalt 174 millioner. Dette kom frem da Telenor la fram sine regnskapstall i dag.

I 2009 økte Telenors rapporterte driftsinntekter med to prosent sammenlignet med 2008, til 97,7 milliarder kroner. Driftsresultatet i 2009 var 13,3 milliarder kroner.

– Hovedfokuset til Telenor-konsernet i 2009 har vært å sikre markedsposisjonene våre og å tilpasse aktivitetene til et krevende forretningsklima. Resultatet viser vår innsats og engasjement i forhold til disse prioriteringene. Vi hadde sterk kontantstrøm i 2009, der Norden-regionen var den største bidragsyteren med 10 milliarder kroner. Til tross for utfordrende makroøkonomiske forhold har våre virksomheter i Sentral- og Øst-Europa også levert solide resultater gjennom året, og virksomhetene i Asia har vist betydelig fremgang, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Solid EBITDA-margin i fjerde kvartal
Trenden som vi har sett gjennom året med stabil inntektsutvikling fortsatte i fjerde kvartal. I dette kvartalet rapporterer vi en solid EBITDA-margin og vi leverer på linje med de tidligere kommuniserte utsiktene for 2009. Det har vært forbedringer i Asia-regionen der abonnementsveksten tok seg opp i alle virksomhetene. Telenor i Pakistan fortsatte sin positive utvikling og DTAC i Thailand leverte sterke resultater kombinert med forbedrede driftsinntekter. Børsnoteringen av Grameenphone i november ble møtt med overveldende interesse i markedet, sier Baksaas.

Norden
Telenor i Norge hadde gode resultater i 2009, spesielt på mobilområdet der etterspørselen etter mobilt bredbånd var en av de viktigste inntekstdriverne. Avtalene som nylig ble offentliggjort om mobil infrastruktur i Norden-regionen vil bidra til forbedret kundeopplevelse og lønnsomhet for mobilt bredbånd de kommende årene.

Tilbud fra VimpelCom Ltd. lansert
Prosessen med å slå sammen Kyivstar og OJSC VimpelCom til den nye ledende mobiloperatøren VimpelCom Ltd. er i rute. Vi forventer å sluttføre transaksjonen medio 2010.

Milepæl i India
Lanseringen i India i desember var en betydelig milepæl for Telenor-konsernet i 2009, og markerte fullførelsen av den første fasen i oppstarten av Uninor. Høy merkevarekjennskap og én million abonnement i løpet av selskapets første uker i drift danner en god basis for den neste fasen. Utvikling av Uninor i henhold til planen er en av våre hovedprioriteringer i 2010.

Utbytte foreslått for 2009
Som følge av Telenors resultater i 2009, kombinert med at vi har mottatt utbytte fra Kyivstar og OJSC VimpelCom på om lag 5 milliarder kroner, foreslår Telenors styre å utbetale utbytte for 2009 på kr. 2,50 per aksje.

Fokusområder i 2010
– I 2010 vil Telenor-konsernet arbeide for å sikre markedsposisjoner samtidig som vi søker å utnytte muligheter for videre organisk vekst. Vi vil fortsette å iverksette nødvendige effektiviseringstiltak og levere innovative og gode løsninger til våre kunder, sier Baksaas.

Nøkkeltall
Tabellen nedenfor viser proforma tall (inkludert Kyivstar) for fjerde kvartal og året 2009 sammenlignet med 2008:

Fjerde kvartal Året
(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje) 2009 2008 2009 2008
Driftsinntekter 26 263 29 403 106 672 109 970
EBITDA før andre inntekter og kostnader 8 109 9 830 36 766 38 491
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 30,9 33,4 34,5 35,0
Justert driftsresultat 3 928 5 338 20 081 22 640
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%) 15,0 18,2 18,8 20,6
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser 2 493 1 963 8 979 13 065
Resultat per aksje, i NOK 1,51 1,18 5,42 7,83
Investeringer (capex) 5 798 7 239 17 123 22 715
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum 5 798 6 754 17 123 20 680
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinntekter (%) 22,1 23,0 16,1 18,8
Kontantstrøm fra driften 2 311 3 076 19 643 17 811
Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp 25 496 39 309

Hovedårsaken til nedgangen i driftsresultat er nedskriving av goodwill i Telenor Serbia på 1970 millioner kroner i andre kvartal.

Det henvises til kvartalsrapporten som finnes på www.telenor.com/en/investor-relations/reports/q4-2009 for mer informasjon og detaljerte tall.

Legg igjen en kommentar