Legger ned Opplysningen-kontor

Styremøtet i Opplysningen AS har i dag behandlet nedlegging av Opplysningens avdeling på Fagernes.

Opplysningen AS har i dag hatt styremøte hvor administrasjonens forslag om å legge ned avdelingen på Fagernes ble fremmet, og vedtatt mot to av de tre ansattvalgte representanter sine stemmer.

-Det var dessverre umulig å komme utenom en nedlegging av avdelingen på Fagernes, sier styreleder i Opplysningen AS, Ditlef de Vibe.

– Nedlegging av arbeidsplasser er alltid sterkt beklagelig. Vi har forsøkt med ekstra reklameinnsats og nye tjenester.  Imidlertid benytter flere av våre kunder nå alternative tjenester på1881.no og på mobiltelefon, og følgelig ringer de oss mindre. Vi ser et teknologiskifte hvor kundene benytter andre av våre kanaler. Det må vi ta konsekvensen av ved å tilpasse vår organisasjon til kundenes etterspørsel. På denne måten kan Opplysningen beholde sin posisjon som Norges viktigste opplysningsaktør, sier de Vibe.

– Jeg forstår at det er tunge dager for mange på Fagernes. Vi i Opplysningen har imidlertid mottatt noen henvendelser fra interessenter som ønsker å se nærmere på å videreføre ulik form for virksomhet på Fagernes. Vi håper at noen av disse initiativene vil føre frem, avslutter de Vibe.

Legg igjen en kommentar