– Sterk vekst for mobilt bredbånd

-Markedet for mobilt bredbånd er i sterk vekst og er veldig dynamisk og i rask endring. Dette hevder Birdstep-sjef Torbjörn Sandberg.

-For Birdstep er det viktig å være i konstant tilpasning til utviklingen og vi har derfor gjennomført en viktig reorganisering i fjerde kvartal. Dette vil øke vårt salgsfokus og muliggjøre uttak av synergier på tvers av vår kjernevirksomhet som igjen vil styrke vår evne til å vinne nye kunder, sier Torbjörn Sandberg.

Birdstep Technology ASA hadde totale inntekter på 29,1 millioner (39,1 millioner) og et EBITDA resultat på -5,1 millioner i fjerde kvartal 2009 (4,5 millioner). Netto kontantstrøm fra virksomheten har vist en positiv utvikling gjennom 2009 og var på -1 million i fjerde kvartal (16,7 millioner).

Selskapets viktigste forretningsområde, EasyConnect hadde en solid vekst på 42 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2008.

550 007 nye kunder aktiverte sine USB modemer med EasyConnect software i kvartalet sammenlignet med 464 762 aktiveringer i samme kvartal i 2008.

Samlede inntekter for 2009 var på 107,9 millioner, en økning fra 103,6 millioner i 2008. EBITDA- resultatet for 2009 var -23,5 millioner mot -33,1 millioner foregående år.

EasyConnect viste en sterk vekst på 42 prosent i inntekter i fjerde kvartal målt mot fjoråret. Det underliggende momentet i markedet er fortsatt veldig sterkt, og utbredelsen av mobilt bredbånd er fremdeles veldig lav i flere av selskapets fokusområder.

Legg igjen en kommentar