Ville ha penger for SMS-reklame uten avtale

Forbrukerombudet mottar for tiden mange klager fra forbrukere som har blitt belastet for uønskede reklamemeldinger fra sms24hours.

– Bransjen må skjerpe seg, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Sms24hours er en abonnementstjeneste for innholdstjenester som koster 35 kroner per 14 dager og som faktureres via telefonregningen.

Kan ikke dokumentere avtale
Forbrukerne som har klaget til Forbrukerombudet hevder de ikke har samtykket til å motta overtakserte SMS-meldinger fra sms24hours.

Forbrukerombudet har bedt selskapet dokumentere at det er inngått en gyldig avtale mellom forbrukerne og sms24hours om levering av innholdstjenester.

Sms24hours har ikke klart å fremlegge slik dokumentasjon.

– Svekker tilliten
– Lovbrudd av denne typen svekker tilliten til innholdsleverandører som ønsker å selge tjenester og sende reklame via mobiltelefon. Nå må bransjen skjerpe seg, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

– Både mobiloperatørene og eierne av kortnummeret som blir brukt til utsendelse av innholdstjenesten, i dette tilfelle Aspiro, har et ansvar for å sikre at slike brudd ikke skjer, understreker Thon.

Må endre
Forbrukerombudet har bedt selskapet foreta endringer i sine rutiner. En av endringene innebærer at nye brukere som vil bruke tjenesten vil motta en PIN-kode før tjenesten kan aktiveres. Dette er gjort for å unngå ytterligere feilregistreringer. Selskapet vil innen kort tid sende en gratis informasjonsmelding til alle personer som står i deres database.

Gratismeldingen skal gi klar og tydelig informasjon om betingelsene for tjenesten (bl.a. informasjon om pris og at tjenesten er en abonnementstjeneste), hvordan forbrukeren kan avslutte tjenesten og kontaktinformasjon til kundeservice.

Legg igjen en kommentar