– For en strålende god idé!

Post- og teletilsynet har gjort noe smart – nemlig å gi folk flest innsyn i hvor mobilmastene i Norge er plassert og hvor mye hver basestasjon stråler. – For en strålende god idé!

Mobilbransjen i Norge, med Telenor og NetCom i spissen, har tidligere fått kritikk for å skjule og holde tilbake informasjon om hvor basestasjonene står plassert. I Sverige og Danmark er tilsvarende informasjon for lengst gjort offentlig tilgjengelig.

«Hemmeligholdet» førte til at spesielt NRK Brennpunkt lagde flere programmer og nettsaker om antatt mobilstråling og hvor farlig dette muligens kunne være. NRK laget også et interaktivt kart om de «hemmeligholdte basestasjonene».

Siden GSM ble lansert i 1992 har jeg skrevet maaaaaange artikler om mobiltråling og mistenksomhet rundt dette. Jeg er overrasket over hvor lite fakta som trekkes frem av enkelte parter i diskusjoner om basestasjoner og stråling. Det kan det nå heldigvis bli slutt på.

Jeg mener at mobilbransjen, Telenor og NetCom og myndighetene er tjent med full åpenhet om plasseringen av basestasjonene og stråling. Derfor er det et meget bra tiltak som Post- og teletilsynet har satt i gang med det nye nettstedet Finnsenderen.no, som er en ny søketjeneste som gir deg oversikt over mobilmaster i Norge, hvor de er plassert, og hvilke selskap som eier og driver dem.

I fremtiden vil du kunne sjekke selv – du vil bli overrasket over hvor LITE en basestasjon stråler og innse hvor nær du må være mobilmasten for å ha sjanse til å bli «skadet».

Du kan allerede søke på fylke, kommune eller adresse. Databasen inneholder informasjon om basestasjonens operatør, hvilken teknologi som benyttes og hvilken frekvens senderen bruker.

Finnsenderen.no inneholder i denne første versjonen kun opplysninger om basestasjoner for offentlige mobile tjenester (teknologiene GSM, UMTS, CDMA), pluss GSM-R (benyttes av Jernbaneverket). Dette betyr at ikke alle master og basestasjoner er å finne i denne databasen.

Dette er første skritt i riktig retning for å unngå tåpelige og seiglivede konspirasjonsteorier mot mobiloperatørene i Norge. Åpenhet dreper lysten til konflikter og mistenksomhet. Åpenhet om basestasjonene og mobilstråling skaper dessuten tillit hos mobilbransjens kunder.

Finnsenderen.no er et godt og nødvendig internettprosjekt som både kundene og mobilbransjen kommer til å tjene på!

Etter hvert bør Post- og teletilsynet også sørge for at andre radionettverk og lignende kommer med i den gode oversikten.

Hva mener du om den nye søketjenesten? Skriv i kommentarfeltet under.

1 thought on “– For en strålende god idé!

Legg igjen en kommentar