Altibox kjøper fiber for 1,5 milliarder

Altibox har signert en avtale med Elektroskandia om levering av passiv infrastruktur til Altibox-partneres utbygging av fibernett for bredbånd.

Etter anbudsrunder blant de største elektrogrossistene i Norge har Altibox inngått avtale med Elektroskandia som logistikkpartner på passiv infrastruktur. Elektroskandia skal stå for leveringen av fiberkabel, rør, koblingsskap og annet materiell til Altibox.

Avtalen gjelder for en periode på 3 + 2 + 2 år. Ut i fra dagens investeringstakt blant de over 30 partnerne i Altibox, har avtalen en verdi på over 1,5 milliarder kroner gjennom avtaleperioden.

Til sammen investerer Altibox-partnerskapet årlig for i overkant av 250 millioner kroner i passiv infrastruktur.

Stordriftsfordeler med Altibox
– Logistikkavtalen med Elektroskandia sikrer alle våre partnere, uansett geografisk tilhørighet, de beste prisene på utbyggingsmateriell, sier administrerende direktør Eirik Gundegjerde i Altibox.

Avtalen med Elektroskandia er landsdekkende. Altibox-partnerne har utarbeidet en felles materialliste.

Dette gjør at Altibox kan tar ut ytterliggere stordriftsfordeler gjennom partnerskapet gjennom å ha en felles leverandør av passiv infrastruktur til best mulig pris. Lavere pris på infrastrukturen gir redusert utbyggingskostnad per kunde. Den frigjorte kapitalen gjør det mulig å øke antall utbygginger per år.

– Avtalen med Altibox er en tillitserklæring. Altibox-partnerskapet er ledende på fiberutbygging i Norge og med denne avtalen styrker vi vår satsing på fiber- og bredbåndsprodukter, sier administrerende direktør Morten Harsem i Elektroskandia Norge.

Legg igjen en kommentar