Aksjonærer hekta på Network Norway

Da tidsfristen gikk ut tirsdag for et ansvarlig lån med tegningsrettigheter rettet mot eksisterende aksjonærer i Network Norway, hadde de fleste aksjonærer meddelt sin deltagelse.

– Det er et fantastisk utgangspunkt for ledelsen i Network Norway å få synliggjort den tiltro og interesse våre aksjonærer har til selskapet, sier konsernsjef Arild Hustad i Network Norway.

Selskapet har gjennom det ansvarlige lånet, hentet inn totalt 260 millioner kroner fra sine aksjonærer.

– Dette innebærer at vi har et utmerket utgangspunkt for videre ekspansjon. Vi er rustet for videre vekst, har engasjerte eiere og en solid egenkapital, sier direktør for samfunnskontakt, Tom Guldberg, til Mobizmag.no.

Raskest voksende
Network Norway har i løpet av kort tid etablert seg som utfordreren i norsk teleindustri. Ved et nært samarbeid med norske teknologimiljøer og en utstrakt partnerstrategi er selskapet den raskest voksende mobiloperatøren i Norge.

– Selskapet har nærmere 450.000 abonnenter, inkludert privatsatsningene Lebara og One Call. Vi hadde en omsetning på 1,6 milliarder kroner i 2009, en organisk vekst på 600 millioner kroner, sier Hustad, som indikerer at selskapets resultater selvsagt er en medvirkende årsak til den store aksjonærinteressen.

God investering
– Vi har dokumentert vår evne til å skape resultater i et modent marked, samtidig som vi er en drivkraft i utbyggingen av det tredje mobilnettet i Norge, sier Hustad, som understreker at tegningsinteressen til fulle viser at aksjonærene ikke ønsker å bli vannet ut.

– Det er åpenbart at våre aksjonærer tror på en god avkastning på investert kapital, sier konsernsjefen, som understreker at aksjonærenes tiltro til selskapet er en inspirasjon både for ledelsen og de ansatte.

En stor del av de ansatte, samt en samlet konsernledelse, er nå medeiere i Network Norway.

– Det er en styrke for selskapet at så vel ledelsen som en stort antall ansatte er aksjonærer i selskapet. Det sikrer engasjement og fokus på våre strategiske må på et helt annen måte enn hos våre konkurrenter, sier Hustad.

Legg igjen en kommentar