Drifter nødnettet for Oslopolitiet

I forrge uke startet Nokia Siemens Networks drift av det nye nødsambandet for politiet i Oslo. Det digitale nødnettet er det mest avanserte i sin klasse i verden og Norges største IT-prosjekt noensinne.

Les også: Får TETRA-håndsett som ligner på mobiltelefoner

– Vi er stolte over å kunne trykke på startknappen for nødnett i Oslo politidistrikt. Etter en krevende byggeprosess, er vi i gang med normal drift av et av de mest moderne og høyteknologiske nødsambandene i verden, sier Finn Erik Hermansen, administrerende direktør i Nokia Siemens Networks (NSN).

Døgnkontinuerlig drift og overvåkning av nettet utføres fra NSNs driftssenter i Oslo.

Et omfattende prosjekt

Nødnettet består av et radionettverk samt brukerutstyr til operasjonsentraler, kjøretøy og mannskaper.

Systemet er basert på teknologistandarden TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) og infrastruktur fra Motorola

. TETRA er spesielt utviklet for nød- og beredskapstjenester og tilsvarende nettverk er allerede i drift i en rekke europeiske land. Første byggetrinn av nødnett dekker 54 kommuner i Østlandsområdet og består av flere hundre basestasjoner som sikrer god radiodekning i området.

Nødnettet har vært i bruk av politidistriktene Follo og Østfold siden desember i fjor. Nå har mellom 1800 og 1900 brukere fra Oslo politidistrikt vært gjennom opplæring i bruk av sambandet.

I løpet av de nærmeste månedene skal også politidistriktene Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud samt KRIPOS, PU, Økokrim og PST ta i bruk det nye nødnettet.

God dekning, bedre kvalitet og økt sikkerhet

Det nye nødnettet vil gi svært god dekning både innen- og utendørs, bedre talekvalitet og samhandlingsmuligheter for blålysetatene. Det vil heller ikke være mulig for utenforstående å lytte til politiradioen. Ende-til-ende-kryptering sikrer trygg kommunikasjon mellom sluttbrukerne.

Det nye nettet erstatter de analoge løsningene nødetatene har operert på tidligere. Digital teknologi gjør det også mulig å etablere egne talegrupper på tvers av nødetatene. Dette kan bidra til bedre kommunikasjon ved felles aksjoner og utrykning.

Lærerik prosess

Utbyggingen av nødnettets første fase har vært en utfordrende prosess, men Hermansen mener lærdommen fra første byggetrinn er viktig for det videre arbeidet.

– Nødnettet er et komplekst teknologiprosjekt som krever samhandling mellom en rekke aktører, brukergrupper og leverandører. Dette har ført til at første del av prosjektet har tatt lenger tid enn først antatt. Men vi har lært av erfaringene og har hele tiden vært opptatt av å levere kvalitet.

Legg igjen en kommentar