Ekspanderer globalt til over 1100 partnere

QlikTech, som leverer programvare for Business Intelligence blant annet for smartphones og iPad, rapporterer at de nå har fått over 1100 partnere

Dette ble kjent på selskapets store partnerkonferanse i Miami, Qonnections 2010.

QlikView, som er selskapets programvare, kan implementeres og driftes i en ”normal” IT-infrastruktur med servere i eget nettverk, fra eksterne servere, på bærbare datamaskiner eller andre mobile enheter som SmartPhones – fra én enkelt bruker til mane tusen samtidige brukere i globale organisasjoner.

På konferansen ble det kjent at QlikTech har partnere i over 100 land; forhandlere, OEM-partnere (Original Equipment Manufacturer), systemintegratører og teknologipartnere.

Forhandlerne – partnerne som selger og gir support på QlikTechs BI-plattform QlikView øker kraftig, både i antall land og vertikale markeder, funksjonelle løsninger og teknologiplattformer. QlikTech har den senere tid fått flere partnere som tidligere har jobbet med andre BI-plattformer, men der deres kunder har krevd raskere implementeringstid enn hva de kunne oppnå med deres ”gamle” plattformer.

Blant de nye partnerne av dette slaget kan nevnes Ashisuto (Japan), BIT Advisors og Centerstance (USA), Kayrus (Frankrike) og Millnet (Sverige).

OEM-partnere – dette er partnere som inkluderer QlikTechs teknologi i sine egne løsninger for å få kraftfulle interaktive instrumentbredder, rapporter og avanserte analyser. Blant nye partnere av dette slaget finnes iPerceptions, TriZetto og Sunquest (USA) samt Kingdee fra Kina.

Systemintegrerere – det siste året har QlikTech økt samarbeidet med mange ledende systemintegrerere i tillegg til å utvikle samarbeid med mange nye. Blant disse er Logica, Capgemini, CGI og Business & Decisions.

Teknologipartnere – QlikTech samarbeider tett med ledende teknologiselskaper som utvikler løsninger som kompletterer QlikView. To partnersamarbeider av dette slaget som nylig ble etablert var med NOAD, som utvikler systemer for versjonshåndtering og implementering samt med Human Inference, som utvikler løsninger for datavasking.

– Lavkonjunkturen har gjort at flere av QlikViews viktigste egenskaper er blitt enda tydeligere enn tidligere, som den raske implementeringstiden og høye kundetilfredsheten, sier QlikTechs partneransvarlige Peter McQuade.

Legg igjen en kommentar