Det lønner seg for ErgoGroup

ErgoGroup-sjef Terje Mjøs har all grunn til å være fornøyd. Beerenberg har nemlig valgt ErgoGroup til å håndtere alle selskapets lønnstransaksjoner.  Avtalen er fireårig og er verdt i overkant av 17 millioner kroner.

Med over 2000 ansatte som jobber over hele verden, og de fleste offshore i ulike rotasjonssystemer, har Beerenberg en meget komplisert HR- og lønnsfunksjon. I løpet av de siste årene har Beerenberg modernisert sine systemer for rotasjon og timefangst, mens lønnsfunksjonen nå blir satt ut til ErgoGroup.

Overtar ansvaret for alle lønnsutbetalinger

–   Vi har en meget kompleks lønnsstruktur med mange variable transaksjoner. Det krever både høy lønnsfaglig kompetanse og betydelig kapasitet for å få til en jevn drift av en slik lønnsfunksjon, noe vi helt klart opplever at ErgoGroup besitter, sier Stig Tuastad, HR Manager i Beerenberg.

Kontrakten innebærer at ErgoGroup overtar ansvaret for alle lønnsutbetalinger og variable transaksjoner for Beerenbergs 2000 ansatte, samt innrapportering til offentlige myndigheter. I forkant av outsourcingen har ErgoGroup gjennomgått alle Beerenbergs lønnsprosesser for å sikre gode grensesnitt i lønnsleveransen.

En av de største avtalene

–  Kvalitet og kapasitet har vært det styrende for oss, men outsourcingen er også økonomisk fordelaktig for Beerenberg. I tillegg virker det svært disiplinerende å bruke en ekstern leverandør med tydelige rutiner og prosesser forteller Stig Tuastad.

Avtalen med Beerenberg er en av de største avtalene ErgoGroup har gjort innen outsourcing av økonomitjenester. Totalt har ErgoGroup mer enn 70 personer som jobber dedikert med økonomitjenester for selskapets kunder. Økonomitjenestene leveres fra ErgoGroup i Trondheim.

–  ErgoGroup har lang erfaring med outsourcing av så vel økonomitjenester som drift og forvalting, og tar et helhetlig ansvar for at våre kunders systemer og prosesser fungerer, slik at våre kunder kan fokusere på sin egen verdiskaping, sier Casper Jespersen, regiondirektør for region Midt og Nord i ErgoGroup

Legg igjen en kommentar