Slår seg sammen og blir Norges største IT-selskap

EDB Business Partner  og ErgoGroup slår seg sammen. De blir dermed Norges største IT-selskap og nest største leverandør av IT-tjenester i Norden. Terje Mjøs blir toppsjef.

Det midlertidige navnet på det sammenslåtte selskapet er EDB ErgoGroup ASA. Det er derfor grunn til å tro at begge partene nå vil ha et nytt selskapsnavn.

Hovedkontoret til EDB ErgoGroup vil ligge i Oslo. Det sammenslåtte selskapet vil ha omtrent 10 000 ansatte fordelt på 135 kontorer i 16 land. Arve Johansen (kjent ansikt fra Telenor), som er styreformann i EDB, blir styreformann i det nye EDB ErgoGroup.

– Dette er en fantastisk mulighet til å sette norsk IT-næring på verdenskartet, og samtidig vise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordisk næringsliv fra innsiden. To meget sterke IT-aktører med et betydelig kundeinngrep, høyt kvalifiserte medarbeidere og solide eiere, vil gi et nytt IT-selskap en posisjon som det vil stå respekt av. Det blir en viktig tid vi går inn i når vi nå skal realisere dette nordiske IT-eventyret, og vårt viktigste fokus er verdiskapning for kundene, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup og påtroppende konsernsjef i det nye EDB ErgoGroup.

Positiv Baksaas

– Vi har lenge sagt at Telenor vil støtte en god og langsiktig industriell løsning for EDB Business Partner. Denne transaksjonen er en utmerket mulighet til å skape en betydelig spiller i dette markedet. Slik vi ser det vil sammenslåingen være gunstig for EDB og selskapets aksjonærer, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

– Posten har utviklet ErgoGroup til en sterk aktør i det nordiske IT-tjenestemarkedet. For å oppnå fortsatt vekst og skalafordeler er en sammenslåing av ErgoGroup og EDB industrielt riktig løsning. Vi vil få en norskbasert tjenesteleverandør som har de beste forutsetninger for å hevde seg i konkurransen med internasjonale aktører i det nordiske markedet,» sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

– EDB har gjennom mange år vært en betydelig drivkraft i utviklingen og konsolideringen av det nordiske IT-tjenestemarkedet. Sammen med ErgoGroup tar vi nå et historisk kvantesprang videre til beste for våre kunder, ansatte og aksjonærer. Vi bringer 50 år med IT-innovasjon i Norge og Norden sammen og etablerer et unikt springbrett for videre vekst og teknologiutvikling inn i fremtiden, sier konstituert konsernsjef i EDB John-Arne Haugerud.

Eierskap i det sammenslåtte selskapet

EDBs aksjonærer vil eie 53,0 prosent og Posten, som er ErgoGroups eneste aksjonær, vil eie 47,0 prosent av det sammenslåtte selskapet etter transaksjonen. Telenor vil eie omtrent 27,2 prosent av det sammenslåtte selskapet.

Som en del av avtalen mellom de to selskapene vil det sammenslåtte selskapet gjennomføre en emisjon på inntil 1,0 milliarder etter gjennomføringen av transaksjonen for å styrke den kombinerte balansen og gi strategisk og finansiell fleksibilitet fremover.

Styret i det sammenslåtte selskapet vil vurdere og vedta endelig størrelse og struktur på aksjeemisjonen. Telenor vil delta i emisjonen for å opprettholde sin pro rata eierandel i det sammenslåtte selskapet.

Som en del av transaksjonen har Posten forpliktet seg til å redusere sitt eierskap i det sammenslåtte selskapet til maksimum 40 prosent innen to år etter gjennomføringen av transaksjonen for å øke likviditeten i aksjen.

Hovedkontoret til EDB ErgoGroup vil ligge i Oslo. Det sammenslåtte selskapet vil ha omtrent 10 000 ansatte fordelt på 135 kontorer i 16 land.

Nøkkelfakta om det sammenslåtte selskapet

 • Norges største IT-selskap
 • Nest største leverandør av IT-tjenester i Norden
 • Betydelig tjenesteleverandør i Sverige
 • Stor kapasitet innen voksende segmenter
 • Langt og solid samarbeid med nordiske kunder muliggjør vekst
 • Finansiell styrke med plattform for videre ekspansjon

En kommentar om “Slår seg sammen og blir Norges største IT-selskap

 1. Kommentar til «Det blir en viktig tid vi går inn i når vi nå skal realisere dette nordiske IT-eventyret»

  Slo opp eventyr i ordboka og den sier dette: 🙂

  Eventyr:
  Subst. n eventyr () [‘eːʋəntyːɾ]
  Folkelig fortelling uten forankring i tid og rom

Legg igjen en kommentar