Nordmenn fortsatt pratsomme, men ikke så ivrige som finnene

Tallene i en ny, stor sammenstilling av nordisk ekomstatistikk viser at norske abonnenter for det meste er ”gjennomsnittsbrukere” i Norden. Men noen særegenheter har vi, viser tallene PT nå legger frem.

Bare finnene prater mer i mobilen enn nordmennene. Danskene, derimot, er ”tause”. Til gjengjeld sender de mange flere sms enn alle andre i Norden. I Norge er det fortsatt vekst i SMS, men den har flatet ut. Svenskene var i mange år svært beskjedne i bruken av SMS. Nå, derimot, har landet den kraftigste veksten i Norden nettopp for SMS.
– Man kan lure på hvorfor det er slik at vi i alle år har tekstet klart mer enn svenskene, mens situasjonen nå er motsatt, sier direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen.

– Jeg har tidligere yndet å si at svenskene er mer rett på sak og heller snakker direkte enn å skrive meldinger, men jeg har visst tatt feil, sier han.

Norske abonnenter både snakker i og skriver mye på mobilen, men finnene snakker altså mest. De er sammen med svenskene også ivrigst til å overføre mobil data. I gjennomsnitt overførte en svensk mobilabonnent nær 2,5 gigabyte i 2009, mens finnene overførte om lag 2,2 gigabyte. Her er Norge lillebror med sine 1,2 gigabyte pr. bruker, sammen med Danmark.

– Så har da også Finland og Sverige flest abonnement for mobilt bredbånd, sier Willy Jensen. I Finland har om lag 17 prosent av befolkningen mobilt bredbånd, mens tallet for Sverige er 14 prosent. I Norge og Danmark har cirka ti prosent av befolkningen mobilt bredbånd.

Sverige er best i Norden på fiber. Om lag 23 prosent av faste bredbåndsabonnement leveres over fiber. En typisk bruker har over 10 Mbit/s. Norge er nest best på fiber, men gapet til svenskene er stort: I Norge fikk 12 prosent levert bredbånd via fiber.

Tett samarbeid mellom landene
Enhetlig og sammenliknbar statistikk er ett av resultatene av samarbeidet mellom ekommyndighetene i de nordiske landene. Samarbeidet er tettere og mer formalisert enn tidligere, og inkluderer Island, Sverige, Danmark, Finland og Norge.

– Et slikt samarbeid er viktig, uavhengig av tilknytning til EU. Mange internasjonale saker frontes felles, og vi har også stor nytte av å bringe de enkelte lands erfaringer tidlig opp til diskusjon på toppnivå, sier Willy Jensen.

– Blant annet er diskusjonen om bredbånd veldig aktuell akkurat nå, siden det er store forskjeller i hvordan de enkelte land driver sin utbyggingspolitikk og hvilke ambisjoner som ligger til grunn.

Flere av de store selskapene som tilbyr mobil og bredbånd er aktive i flere land, og derfor er også felles regulering og rammebetingelser et viktig tema, sier Jensen.

Legg igjen en kommentar