Slik blir lederkabalen i EDB ErgoGroup

EDB og ErgoGroup har valgt fremtidig organisasjonsstruktur for det fusjonerte selskapet. Det er også innstilt ny konsernledelse som formelt skal være operativ senest 1. januar 2011.

Dette er et viktig skritt i arbeidet med å etablere et slagkraftig selskap som skal markere seg i det nordiske IT-markedet.

Siden fusjonen mellom EDB og ErgoGroup ble annonsert 7. juni 2010 har ledelsen i begge selskaper vært involvert i arbeidet med å etablere en tydelig strategi og en ny organisasjonsmodell som skal sikre at de strategiske målene realiseres samtidig som kommuniserte synergier tas ut.

– Det har vært viktig å skape en slagkraftig og markedsrettet organisasjon med forretningsområder som har et tydelig resultatansvar. Vi har ambisjon om å realisere en sterk vekst i Sverige, og har i organiseringen tatt høyde for trender og utviklingstrekk i markedet, sier påtroppende konsernsjef Terje Mjøs i EDB ErgoGroup

I forbindelse med offentliggjøring av fusjonen ble Terje Mjøs innstilt som ny konsernsjef for EDB ErgoGroup og John-Arne Haugerud visekonsernsjef med ansvar for strategi og forretningsutvikling i det nye selskapet.

Følgende personer er innstilt til konsernledelsen i EDB ErgoGroup

  • Jon Elde, CFO
  • Thorolf Thorstensen, konserndirektør forretningsområdet Global IT Operations
  • Wiljar Nesse, konserndirektør forretningsområdet Global Bank & finans
  • Niclas Ekblad, konserndirektør forretningsområdet EDB ErgoGroup Sverige
  • Hans-Henrik Merckoll, konserndirektør forretningsområdet Consulting
  • Håvard Larsen, konserndirektør forretningsområdet Løsninger
  • Ole Urdahl, konserndirektør strategiske kunder
  • Tone Øvregård, konserndirektør HR
  • Hilde M. Solegaard, konserndirektør Marked
  • Geir Remman, konserndirektør Kommunikasjon

Ikrafttredelse av den nye konsernledelsen er betinget av konkurransemyndighetenes godkjennelse og forventes å være operativ fra 1. januar 2011.

Legg igjen en kommentar