Første kundesynergi fra EDB ErgoGroup

Nyfusjonerte EDB ErgoGroup lanserer nå sitt første felles produkt. Dette er ny portalløsning skreddersydd for kunder i offentlig sektor, opplyser Håvard Larsen.

Nyvinningen, kalt WebInteraktor, er en innovativ portalløsning som integrerer nettbaserte innbyggertjenester med kommunenes sak- og arkivsystemer.

–   Offentlig sektor er et viktig marked for EDB ErgoGroup, og vi er stolte av at vi allerede nå kan presentere en løsning med betydelige gevinster for norske kommuner. Gjennom denne løsningen gjør vi det enklere å nå målene i eKommuneplanen, og derigjennom bidra til en mer effektiv offentlig sektor, sier Håvard Larsen, påtroppende konserndirektør for Solutions i EDB ErgoGroup.

Fremtidens kommunale forvaltning

Løsningen viser vei inn i fremtiden for kommunal forvaltning, portaler og tjenester på nett og er spesielt tilpasset det offentliges krav til en slik løsning. Det innebærer at nettbaserte innbyggertjenester er fullt integrert med gode saksbehandlingsløsninger (ePhorte og EDB Sak & Arkiv). Løsningen er basert på SharePoint 2010.

– Lanseringen av dette første felles produktet gir en forsmak på de synergiene vi kan tilby våre kunder som et resultat av fusjonen. Ved å kombinere våre løsninger realiserer vi innovative nye produkter som dette, og skaper samtidig en enda bredere løsningsportefølje som imøtekommer behovene i offentlig forvaltning, sier Håvard Larsen.

Hva er WebInteraktor?

Løsningen åpner mulighet for å digitalisere hele den offentlige saksbehandlingen ved å tilby dialogbasert funksjonalitet mellom innbygger og kommune (eller en annen offentlig virksomhet). Innbyggeren får gjennom løsningen en klart definert flate som forenkler kommunikasjon med det offentlige.

Henvendelser fra en innbygger fanges opp i løsningen, føres i arkivsystemet og gjøres klart for å besvares av kommunens servicepersonell (ofte gjennom et ServiceTorg). Løsningen gir kommunen kontroll på alle innkommende henvendelser og videre saksbehandling internt. Alle innkomne saker lagres i henhold til lovkrav.

Løsningen utnytter standard funksjonalitet i SharePoint 2010, med utvidelser utviklet av EDB ErgoGroup. Løsningen tar blant annet hensyn til krav om universell utforming, er integrert mot sosiale medier og skjemaer for datafangst.

Legg igjen en kommentar