Bundet til mobilmasten

På årets Gulltasten arrangement ble det innledet med et foredrag av Alexander Scjøll fra SIFO vedrørende en rapport SIFO har utarbeidet om detaljsalg av mobiltelefoner til forbrukere.

Prosjektet til rapporten ble startet av Forbrukerrådet, Post og Teletilsynet og SIFO.

Rapporten ser på såkalte bundlede mobiltelefoner, det vil si telefoner som selges med abonnement eller på annen måte er knyttet til en teleoperatør.

I 2009 ble det solgt 2,4 millioner mobiltelefoner i Norge, til en verdi på over 500 millioner kroner. Man skulle kanskje tro at elektronikk er dyrt i Norge, men Norge er faktisk billigst på mobiltelefoner i OSED landene.

I SIFO sin rapport har de funnet at det er en stor teleoperatør som er tilstede på nesten samtlige utssalgssteder i Norge (både butikker og på nett), og det er ikke overraskende Telenor. NetCom har også stor tilstedeværelse, mens resten av operatørene har forsvinnende liten tilstedeværelse i forhold til disse to store.

Hvorfor er det slik kan man stille seg spørsmål om!? Det blir pekt på markedsføringsstøtte og mulige skjulte bonusavtaler som en mulig grunn. Det ble også pekt på at Telenor og Netcom har eierinteresser i flere av butikkkjedene.

I paneldebatten etter foredraget gikk Øistein Eriksen fra OneCall hardt ut mot kjedebutikkene og anklaget dem for en skjult agenda og dårlig kundeservice.

Hvorfor binding?
Hvorfor ønsker så butikkene å selge mobiltelefoner billigere med binding til en operatør? Ifølge SIFO sin rapport så gir binding bedre marginer for detaljistene, samt at de får økonomisk hjelp til markedsføring og salgskampanjer.

Rapporten viser også tydelig at salg med binding gjør det vanskelig for mindre operatører å komme inn i de etablerte butikkene.

Noe kanskje overraskende er at rapporten hevder at binding faktisk gir økt innovasjon. I Finland var binding av abonnement ved telefonkjøp faktisk forbudt frem til 2006 fordi man trodde at det ville hindre innovasjon og konkurranse. Det man derimot ser, er at ved binding så kjøper forbrukerne dyrere og dermed mer avanserte telefoner enn de ellers ville gjort. Noe som igjen fører til mer avansert bruk og innovasjon.

Noe rapporten også så på, var branding av telefoner. Altså at telefoner ikke selges under produsentens merke, men operatørens, slik for eksempel Vodafone, Orange og T-Mobile gjør i mange europeiske land, og slik det stort sett gjøres i hele USA.

Markedet i Norge (og Norden forøvrig) er mer åpent enn andre land fordi telefonene ikke blir brandet med operatørnavn. Da står nemlig detaljister og forbruker friere til å velge mellom produsenter og telefonmodeller uavhengig av operatørvalg, selv ved binding.

Les hele rapporten på websidene til SIFO.

Legg igjen en kommentar