Blir hovedpartner for Norges Røde Kors

Telenor og Røde kors har signert en avtale som gjør Telenor til hoved-samarbeidspartner for Røde Kors de neste tre årene. Avtalen har en verdi på minimum 9 millioner kroner.

– Flomkatastrofen i Pakistan – der vi har virksomhet – har berørt oss sterkt, og Røde Kors’ innsats for å få landet på fote igjen har vært formidabel. I tillegg har organisasjonen gjennom både sitt dialog-tilbud og gjennom arbeidet knyttet til digital mobbing vist at de er en relevant og sterk samarbeidspartner for Telenor, sier konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas.

Avtalen er treårig, og består av tre deler
  • 1,5 millioner kroner årlig til nødhjelpsarbeidet i Pakistan
  • 1 millioner kroner årlig til Røde Kors’ dialogtilbud, som blant annet omfatter hjelpelinjen Kors på halsen
  • 500 000 millioner kroner årlig til frie midler
Bruker fortsatt hue
Telenor Norge har i tillegg besluttet å videreføre den meget omtalte «Bruk Hue»-turneen, en skoleturné om digital mobbing i samarbeid med Røde Kors, BarneVakten og Medietilsynet.

Turneen har hittil besøkt 150 ungdomsskoler over store deler av landet. Telenor Norge bevilger 1 million kroner til å besøke 50 nye skoler våren 2011.
Videre har ledelsen i selskapet besluttet at årets julegave til de ansatte i sin helhet skal gå til å støtte «Bruk Hue»-turneen med ytterligere 1 million kroner, noe som betyr at turneen totalt vil besøke 100 nye skoler i 2011.

Stor betydning for norske barn
– Det er en julegave som vil få stor betydning for norske barn og unge i året som kommer. Hver eneste uke ringer det fremdeles skoler og foreldreutvalg som så gjerne skulle hatt besøk av «Bruk Hue».  «Bruk Hue» – turneen er et eksempel på et samarbeid som ikke bare handler om at et selskap gir penger til en humanitær aktivitet, men bruker sin egen teknologi og kompetanse til å gjøre innsatsen vår enda mer målrettet og treffsikker overfor barn og unge, sier generalsekretær i Røde Kors, Børge Brende.
Hjelper mennesker i nød
– I tillegg er vi glade for at Telenor bidrar til hjelpearbeidet vårt i Pakistan. På den måten er det med på å skape gode øyeblikk både for barn i den digitale verden her i Norge, og barn og unge som har mistet alt under flommen i Pakistan, fortsetter han.
– Telenor og Norges Røde Kors har gjennom flere år samarbeidet svært godt. Vi i Telenor er stolte av å bidra til det svært viktige arbeidet Røde Kors og deres ansatte bidrar med for å hjelpe mennesker i nød, sier Jon Fredrik Baksaas.


Legg igjen en kommentar