Hekta på SMS i jula

I løpet av julaften og de første timene av første juledag registrerte Telenor hele 17,1 millioner sendte tekstmeldinger (SMS).

– Dette er en reduksjon i antall sendte SMS- meldinger i forhold til tidligere år, sier Telenors informasjonssjef Per Aril Meling.

– Det er vanskelig å si eksakt hva dette skyldes, men vi tror sannsynligheten er stor for at flere av de som tidligere har benyttet SMS til mobile julekort i større grad har kommunisert via Facebook og andre sosiale medier. En gjennomgående trend i 2010 har vært at større eventer har hatt en kraftig økning i databruk, men ikke samme økning på tale og SMS. Vi har derfor grunn til å tro at kundene tar bilder og video med mobilen og laster direkte ut på sosiale medier. Dette er svært kapasitetskrevende for mobilnettet, og vi har derfor vært spent på trafikktopper som jul- og nyttårsaften, sier Meling.

Økende datatrafikk

I  tillegg til mobilnettet har Telenor også registrert økende datatrafikk i fastnettet det siste året.

Heller ikke i år er det meldt om nevneverdige forsinkelser på sending og mottak av tekstmeldinger Vi har hatt noe forsinkelser på bildemeldinger, og kan derfor ikke angi nøyaktige mms-tall, men forløpige estimater ligger rundt en million sendte meldinger.

Normalt går det ca 11 millioner tekstmeldinger og 250.000 bildemeldinger gjennom Telenors nett i døgnet.

SMS julaften:

  • Jul 2008: 22,1 mill meldinger i perioden 24.12 kl. 00.00 – 25.12 kl.06.00
  • Jul 2009: 21 mill meldinger i perioden 24.12 kl. 00.00 – 25.12 kl.06.00

MMS julaften

  • Jul 2008: 1,5 millioner MMS i Telenors nett – en oppgang siden jul 2007. Samme tidsrom som SMS
  • Jul 2009: 1,5 millioner MMS i Telenors nett – det samme som julen 2008. Samme tidsrom som SMS

Legg igjen en kommentar