Nordmenn trives i business

Mange nordmenn synes de har for mye å gjøre på jobben. Likevel er trivselen skyhøy, viser en ny undersøkelse.

61 prosent av de spurte trives svært godt i sin nåværende jobb, viser undersøkelsen, som er utført av Synovate for Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO.

35 prosent sier de trives ganske godt. Bare fire prosent trives mindre godt. Ingen svarer at de trives direkte dårlig.

Ledere trives best

– Det er ingen målbare forskjeller mellom kvinner og menn eller ulike aldersgrupper. Heller ikke bosted og utdanning ser ut til å spille særlig rolle, sier direktør Erik Dalen i Synovate, som er fagansvarlig for undersøkelsen.

Derimot ser trivselen ut til å være noe høyere enn gjennomsnittet blant dem som har lederansvar.

Høyere tempo

Selv om folk synes de har det bra på jobben, er det mange som mener de har mye å gjøre. Fire av ti synes det kan bli i meste laget. Halvparten mener også at arbeidspresset har økt de siste to-tre årene.

Imidlertid ser heller ikke dette ut til å gå ut over trivselen i særlig stor grad.

– I den gruppen som opplever at arbeidspresset har økt, mener faktisk 26 prosent at dette er positivt. For ytterligere 19 prosent spiller det ingen rolle, sier Dalen.

Mener at de får brukt kunnskapene sine

Når folk føler at de har kommet på rett hylle i arbeidslivet, vil de også trives bedre med høyt tempo, mener Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

– Ifølge undersøkelsen opplever 91 prosent at de får brukt kunnskapene og ferdighetene sine i meget stor eller ganske stor grad. Det påvirker både motivasjonen og ytelsen positivt, inntil man eventuelt når det punktet da tempoet går utover mestringen, sier Oppegaard.

Legg igjen en kommentar