EDB ErgoGroup reduserer staben

Styret i EDB ErgoGroup ASA har besluttet første fase av synergiprogrammet som ble annonsert i forbindelse med fusjonen. Dette betyr at konsernsjef Terje Mjøs må redusere staben med litt over 100 personer.

Denne første fasen av programmet inkluderer personalreduksjoner innen stab og støttefunksjoner samt innen IT Operations med til sammen 105 personer og vil bli gjennomført innen sommeren.

Dette innebærer at selskapet vil foreta en avsetning for restruktureringskostnader i størrelsesorden NOK 65 millioner i forbindelse med 4. kvartal 2010.

Engangskostnader

Totale engangskostnader i forbindelse med personell reduksjoner knyttet til hele synergiprogrammet er beregnet til 150 millioner kroner, og er i tråd med det som ble kommunisert i forbindelse med 3. kvartal i fjor.

Som kommunisert i forbindelse med 3. kvartal 2010, vil det også påløpe operasjonelle kostnader på til sammen i størrelsesorden 150 millioner kroner innen utløpet av 2. kvartal 2012 for å realisere synergiprogrammet.

Av dette forventes det å påløpe omtrent 10 millioner kroner i 4. kvartal 2010.

Vil spare 325 millioner kroner

I tillegg vil det påløpe omtrent 25 millioner kroner i kostnader i 4. kvartal 2010 relatert til planlegging, detaljering og operasjonalisering av synergiprogrammet.

Den totale synergieffekten er beregnet til 325 millioner kroner og vil ha full effekt i løpet av 18 måneder.

Legg igjen en kommentar