Skal selge Unified Communication fra Telenor

Tieto har inngått avtale med Telenor Key Partner (TKP) og blir partner for TKP sin globale Microsoft SharePoint, Unified Communication og Oracle ERP-løsning.

Avtalen er på rundt 125 millioner kroner over fem år.

Kolbjørn Haarr, administrerende Direktør i Tieto Norway, sier at Tieto har inntatt en ledende rolle som leverandør av infrastrukturtjenester og applikasjonsforvaltning:

– Denne avtalen er enda et bevis på at markedet etterspør de tjenestene som Tieto leverer. Vi har i 2010 inngått flere store kontrakter som posisjonerer oss som en ledende aktør i det norske markedet, sier Haarr.

Delte tjenester

Telenor Key Partner (TKP) er heleid av Telenor med 380 ansatte fordelt i Norge, Danmark og Pakistan. TKP leverer i dag shared services til flere av Telenors datterselskaper i Norden, Europa og Asia. Selskapets tjenester omfatter finans, HR, innkjøp, samt Telenor sitt globale intranet for Telenor sine 40 000 brukere.

Tieto har siden 2006 vært én av flere leverandører på IT-porteføljen til TKP. Den nye avtalen innebærer en markant utvidelse av samarbeidet, og vil omfatte nesten hele TKP sin IT-portefølje. Tieto får ansvaret for infrastrukturtjenester og applikasjonsforvaltning til TKP sine IT-systemer med blant annet Microsoft SharePoint og Oracle ERP.

Komplett tjeneste fra samme leverandør

Utvidelsen av den nåværende avtalen innebærer at TKP vil redusere integrasjons- og administrative kostnader ved å ha en plattform. Tietos tjeneste påvirkes ikke av tidsforskjeller og gjør tjenesten mer anvendelig globalt.

– Å samle alle tjenester fra en leverandør kutter kostnader for TKP og vil bidra til å gjøre TKP mer konkurransedyktig. TKP kjemper i dag med eksterne leverandører om å levere tjenester til Telenors avdelinger i Europa og Asia og denne avtaleutvidelsen vil styrke selskapets konkurranseevne på flere av Telenors markeder, påpeker Haarr.

Reduserer kostander

– Vi har hatt et godt samarbeid med Tieto over flere år. Tietos erfaring med outsourcing spesielt på løsninger fra Oracle og Microsoft var utslagsgivende for utvidelsen av samarbeidet. TKP har satt store krav til kvalitet og fleksibilitet både for opp- og nedskalering innenfor tjenester og volum. Ved å gå fra flere til én hovedleverandør vil TKP redusere sine kostnader og dermed bli mer konkurransedyktige, forklarer Andreas Vik, CEO i TKP.

Tjenestene vil i all hovedsak bli levert fra Tietos globale leveranseapparat i Helsinki, Riga, Ostrava og Pune.

Legg igjen en kommentar