Motorola Solutions blir eget selskap

Motorola Solutions skilles ut, og omsettes nå på New York-børsen under MSI.

Motorola Solutions dekker et bredt spekter av kundenes behov ved hjelp av sikkerhetsløsninger, mobil datateknologi, avansert datafangst, integrert kommando- og styringskommunikasjon, WLAN-løsninger og andre avanserte tjenester.

Fisjonering på nyåret

Motorola Solutions, tidligere Motorola, gjennomførte 4. januar den annonserte fisjoneringen av Motorola Mobility Holdings.

Aksjene i Motorola Solutions omsettes nå på New York-børsen (NYSE) under kortnavnet “MSI.”

Slik ble aksjesplitten

I henhold til de avtalte vilkårene mottok aksjeeierne i Motorola, Inc. i forbindelse med utdelingen som ble gjennomført, ved dagens slutt den 21. desember 2010, en ordinær aksje i Motorola Mobility Holdings for hver åttende ordinære aksje de eide i Motorola, Inc.

Umiddelbart etter utdelingen av ordinære aksjer i Motorola MobilityHoldings gjennomførte Motorola, Inc. en 1-for-7 omvendt aksjesplitt.

Er i 65 land

Motorola Solutions gjør det bra i nesten alle markedene selskapet er engasjerte i. Selskapet har en meget god spredning i kundebasen, ansatte i over 65 land, og en rekke innovative teknologiske løsninger i sin portefølje.

– Med vår formålsdrevne merkevare og sterke balanse er vi meget godt posisjonert med tanke på fremtiden, sierGreg Brown, konsernsjef i Motorola Solutions.

– Motorola Solutions har en fremragende plattform å bygge videre på, og jeg tror vårt vekstpotensial vil komme både kunder, aksjonærer og ansatte til gode, legger han til.

Legg igjen en kommentar