Går du glipp av kontrakter i offentlig sektor?

Har din bedrift ingen kontrakter med det offentlige? Ved å følge med på den statlige innkjøpsdatabasen Doffin.no kan du sikre deg lukrative oppdrag.

En ny kunngjøring om offentlige anskaffelser ble i fjor annonsert hvert tiende minutt i kontortiden i den statlige innkjøpsdatabasen Doffin.no.

Doffin er en database for kunngjøringer av offentlige anskaffelser. Den drives av Difi og ble etablert i 1996. Når offentlige virksomheter skal kjøpe inn for over 500 000 kroner, må de kunngjøre det i Doffin.

Slik får du enkelt oversikt over mulige nye kontrakter med det offentlige, og muligheten øker for at det offentlige ender opp med det beste og billigste tilbudet.

Milliardverdier
Totalt 13 884 kunngjøringer som til sammen er antatt å representere innkjøp i størrelsesorden rundt 85 milliarder kroner, ble annonsert i Doffin i fjor. Dette gir en gjennomsnittsverdi for hver kunngjort konkurranse på omkring 6 millioner kroner.

Det offentlige legger hver uke ut kontrakter til en samlet verdi på 1,6 milliarder kroner eller rundt 40 millioner i timen, når en fordeler dette på en normal arbeidsuke.

Effektiv elektronisk samhandling
På en normal arbeidsdag i fjor var det mellom 6000 og 7000 besøkende innom Doffin.  Omkring 1300 virksomheter har publisert kunngjøringer i løpet av året, og rundt 60 000 virksomheter som har registrert interesse for en eller flere konkurranser.

– Databasen er et godt eksempel på at elektroniske løsninger er effektive for samhandlingen mellom offentlige sektor og privat næringsliv, sier Difi-leder Hans Christian Holte.

Navnet Doffin er en forkortelse for Database for offentlige innkjøp. Basen er et resultat av Program for statlige innkjøp som regjeringen Brundtland satte i gang i 1994 for ”å iverksette tiltak som kan bidra til å effektivisere og profesjonalisere den statlige innkjøpsvirksomheten, samt bidra til at staten fremstår med en enhetlig innkjøpspolitikk”.

2 thoughts on “Går du glipp av kontrakter i offentlig sektor?

  1. Anbud fra private bedrifter i tillegg?

    Mercell overvåker over 2.000 kilder, hvor doffin.no er bare en av kildene. Vi skanner daglig igjennom alt av aviser, fagblader, nettsteder, internasjonale EU – databaser (TED) osv. for å finne anbudsutlysninger.

    Mercell har også en egen innkjøpsløsning som benyttes av både offentlige og private innkjøpere, for å kunngjøre anbud og forespørsler. Private virksomheter har ikke lov å kunngjøre i Doffin – databasen, så disse oppdragene vil du bare finne i Mercell. De offentlige anbudene under nasjonal terskelverdi (500.000,-) vil også i de fleste tilfellene bare kunngjøres i Mercell.

  2. Beskjed fra redaksjonen: Dette kommentarinlegget er modert noe på grunn av at vi ikke godtar reklame i kommentarinnlegg.

Legg igjen en kommentar