Vil beskytte seg i Wind Telecom-transaksjonen

Telenor ber retten i London om midlertidig forføyning for å beskytte sin forkjøpsrett i Wind Telecom-transaksjonen.

Les også: Anser avtalen som et åpenbart lureri

I dag ble det klart at Telenor har anmodet London Commercial Court om en midlertidig forføyning til støtte for voldgiftssaken som Telenor har tatt ut mot VimpelCom Ltd., Altimo Holdings & Investments og Altimo Cooperatief U.A.

Telenor startet voldgiftssaken 28. januar for å beskytte sin forkjøpsrett i forbindelse med VimpelComs foreslåtte oppkjøp av Wind Telecom S.p.A.

Vil ha aksjene skal bli forbli deponert

Telenor har foreslått at deres aksjer blir deponert inntil voldgiftsretten har fattet sin beslutning, under forutsetning av at Telenor deponerer hele kjøpesummen for aksjene når aksjene er utstedt.

Aksjene vil forbli deponert inntil voldgiftsretten har avgjort om Telenor har forkjøpsrett på aksjene.

Dersom voldgiftsretten sier seg enig med Telenor i at Wind Telecom-transaksjonen ikke er en transaksjon mellom nærstående parter, overtar Telenor aksjene og VimpelCom kan samtidig motta kjøpesummen. Dersom voldgiftsretten beslutter at dette er en transaksjon mellom nærstående parter blir aksjene returnert til VimpelCom for sletting mens kjøpesummen blir returnert Telenor.

Mener dette er rettferdig

– Telenor mener dette forslaget er en rettferdig og fornuftig løsning som vil bevare status quo mens voldgiften foregår og sikre at ingen part lider noen skade dersom oppkjøpet av Wind Telecom gjennomføres som foreslått, sier Telenors talsmann Dag Melgaard.

Legg igjen en kommentar