– Er ikke fornøyd med resultatene for fjerde kvartal

EDB ErgoGroups samlede driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 ble  3.363 millioner kroner, mot proforma 3.296 millioner kroner i samme kvartal 2009. Konsernsjef Terje Mjøs er ikke happy med tallene, men sier at selskapet nå øker omsetningen.

Driftsresultat før amortisering og synergikostnader (EBITA) var 171 millioner kroner, mot proforma 283 millioner i samme periode i fjor. Selskapet øker nå omsetningen etter sju kvartaler med nedgang.

– EDB ErgoGroup er ikke fornøyd med resultatene for fjerde kvartal. Vi har iverksatt en rekke tiltak, og sammen med det pågående synergiprogrammet skal dette bidra til å styrke selskapets lønnsomhet. EDB ErgoGroup går inn i 2011 som ett samlet og slagkraftig selskap med fokus på det nordiske IT-tjenestemarkedet. Det er gledelig at alle forretningsområdene i fjerde kvartal har organisk vekst etter flere kvartaler med omsetningsfall, og at vi har spesielt god fremgang innenfor SMB, bank- og finanstjenester samt i det svenske markedet, sier konsernsjef Terje Mjøs i EDB ErgoGroup.

Konsoliderte proforma nøkkeltall og viktige hendelser fjerde kvartal 2010

 • Driftsinntekter på NOK 3.363 mill (3.296 mill), 2 prosent organisk vekst
 • EBITA før synergikostnad var NOK 171 mill (283 mill)
 • God vekst og resultatutvikling innenfor SMB og Bank & Finans
 • Offentlig (SAP) og volumfall tidligere IS-Partner trekker ned
 • Synergiprogrammet går i henhold til plan
 • Restruktureringskostnader på NOK 134 mill
 • Operasjonell kontantstrøm på NOK 280 mill (671 mill)
 • Gjennomført emisjon på NOK 897 mill

Nøkkeltall proforma 2010

 • Driftsinntekter på NOK 12.447 mill (12.706 mill)
 • EBITA før synergikostnad var NOK 749 mill (919 mill)
 • Operasjonell kontantstrøm på NOK 565 mill (1.065 mill)
 • CAPEX på NOK 352 mill (416 mill)
 • Ordrereserve ved utgangen av 2010 var 17.788
 • Fortjeneste per aksje ble NOK -2,03 (NOK 1,36)

Konsoliderte proforma tall for forretningsområdene i EDB ErgoGroup fjerde kvartal 2010

IT Drift

Driftsinntekter i forretningsområdet IT Drift ble 2.021 millioner kroner i 4. kvartal 2010 mot proforma NOK 1.976 millioner i tilsvarende kvartal året før. EBITA ble på 109 millioner kroner i 4. kvartal 2010 mot proforma NOK 136 millioner i 4. kvartal 2009.

Løsninger

Forretningsområdet hadde driftsinntekter på NOK 548 millioner kroner mot proforma NOK 504 millioner i 4. kvartal 2009. EBITA ble 3 millioner kroner i 4. kvartal 2010 mot proforma NOK 66 millioner i 4. kvartal 2009.

Consulting

Forretningsområdet hadde driftsinntekter i 4. kvartal 2010 på 1 065 millioner kroner mot proforma 1 018 millioner kroner i tilsvarende periode året før. EBITA ble 96 millioner kroner i 4. kvartal 2010 mot proforma 109 millioner kroner samme periode året før.

Utviklingen i Sverige i fjerde kvartal

Omsetningen i Sverige (inkl Finland) var 920 millioner i 4. kvartal 2010, en økning på 18 prosent sammenlignet med proforma 779 millioner kroner i 4. kvartal 2009.

Justert for valuta var veksten 16 prosent. Det har vært vekst i konsulentvirksomheten både innenfor SMB- og storkundesegmentet. I tillegg har produktsalget vist økning.

Fremtidsutsikter

IT-tjenestemarkedet i Norge og Sverige hadde nedgang i første halvår av 2010, men gjennom andre halvår 2010 viste markedet klare tegn til vekst. I tråd med en forbedring i den generelle konjunkturutviklingen forventer analyseselskapene IDC og Gartner en moderat vekst i IT-tjenestemarkedet i 2011.

EDB ErgoGroup forventer markedsvekst i 2011 drevet spesielt av kundesegmentene offentlig sektor, bank- og finans, SMB og konsulentområdet.Storkundesegmentet for outsourcing i Norge er preget av prispress og lite tilfang av nye kontrakter.

Sammen med bortfall av kundekontrakter i størrelsesorden 200 millioner kroner i 2011 medfører dette at selskapet forventer fortsatt negativ vekst innen drift for storkundesegmentet i Norge i 2011. I Sverige derimot, forventes moderat vekst også innen drift for storkundemarkedet.

Styret i EDB ErgoGroup har høyt fokus på at selskapet styrker lønnsomheten. Fokus i 2011 er å levere på de synergimålene som selskapet har satt.

Legg igjen en kommentar