Fikk 23 millioner nye mobilkunder

Antall abonnement i Telenors konsoliderte mobilvirksomheter økte med nærmere åtte millioner i fjerde kvartal, og med 23 millioner for året 2010. Telenor er nå Europas raskest voksende teleselskap.

Dette er tall og opplysninger som konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor vil legge frem på en presse- og analytikerkonferanse klokken 09.00 i dag.

I fjerde kvartal 2010 var Telenors driftsinntekter 24,9 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på åtte prosent.

Sterk drift

EBITDA før andre poster var 7,2 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 29 prosent, og kontantstrømmarginen var 14 prosent.

For året 2010 var driftsinntektene 94,8 milliarder kroner, EBITDA før andre poster var 29,2 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 31 prosent og kontantstrømmarginen var 19 prosent.

– Telenor bekrefter posisjonen som et av Europas raskest voksende telekomselskaper med en organisk inntektsvekst på 8 prosent og sterk drift. I 2010 hadde Telenor kontantstrøm på 18 milliarder kroner og en solid EDITDA-margin, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

Rekordhøy avkastning

– Programmet for tilbakekjøp av aksjer i 2010 ble fullført i fjerde kvartal. Sammen med utbyttet som ble betalt ut i mai 2010 sørget dette for en rekordhøy avkastning til aksjonærene på ni milliarder kroner. Basert på det sterke finansielle resultatet foreslår ledelsen og styret et utbytte på 3,80 kroner per aksje for 2010, en utbetalingsgrad som ligger i den øvre del av utbytteintervallet, sier Baksaas.

Effektivisering

– Våre effektiviseringsprogrammer nærmer seg de ambisiøse målene som ble satt i 2010. Vi forventer betydelige effekter i tiden fremover av investeringene i moderniseringen av våre nettverk. Det er vår ambisjon å forbedre effektiviteten og forsterke kundeopplevelsen gjennom å levere tjenester av høy kvalitet, sier Baksaas

13 prosent vekst i Asia

– De etablerte virksomhetene i Asia hadde 13 prosent organisk inntektsvekst i fjerde kvartal, og oppnådde en kontantstrøm på over 10 milliarder kroner. Uninor i India fikk mer enn fire millioner abonnementer i fjerde kvartal, og jeg er tilfreds med å se at at vår markedstilnærming blir stadig bedre. India er et meget konkurranseintenst marked med regulatoriske utfordringer, og vi er sterkt fokusert på å etablere Uninor som en operatør med svært lave kostnader, sier Baksaas.

– Resultatene i Norden og Sentral- og Øst-Europa var tilfredsstillende, sett under ett. Imidlertid krever den økte konkurransen i noen av markedene mer innovative tilnærminger til markedene og ytterligere kostnadsreduserende tiltak, sier Baksaas.

Nøkkeltall

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for fjerde kvartal og året 2010 sammenlignet med foregående år:

Fjerde kvartal Året
(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje) 2010 2009 2010 2009
Driftsinntekter 24 858 22 418 94 843 90 748
EBITDA før andre inntekter og kostnader 7 179 6 933 29 220 30 670
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 28,9 30,9 30,8 33,8
Justert driftsresultat 3 034 3 146 13 086 15 765
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%) 12,2 14,0 13,8 17,4
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser 2 104 2 167 14 334 8 653
Resultat per aksje, i NOK 1,29 1,31 8,69 5,22
Investeringer (capex) 3 783 5 455 11 688 15 722
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum 3 783 5 455 11 355 15 722
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%) 15,2 24,3 12,0 17,3
Kontantstrøm fra driften 3 395 1 478 17 865 14 948
Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp 19 276 26 332

Her kan du lese hele kvartalsrapporten.

1 thought on “Fikk 23 millioner nye mobilkunder

Legg igjen en kommentar