Telenor vil skyte opp ny satellitt

Telenor har bokstavelig talt luftige planer og skal nå investere i ny satellitt. Den nye satellitten vil bære navnet THOR7, og skal være klar til oppskytning mot slutten av 2013.

THOR7 skal blant annet brukes til kringkastingstjenester i Sentral- og Øst-Europa.

I tillegg til kringkasting skal Telenors nye satellitt kunne tilby datakapasitet og ulike kommunikasjonstjenester til sjøs. Dekningsområdet for det maritime elementet blir Nordsjøen, Østersjøen og Middelhavet.

– THOR7 vil vi fylle et behov hos mange potensielle kunder, og det har vært svært viktig for oss å kunne svare på disse behovene, sier adm. direktør Cato Halsaa i Telenor Satellite Broadcasting (TSBc).

Skal dekke nye behov

Han legger til også at det spesielle med Telenors nye satellitt er at den ikke skal erstatte en av de eldre satellittene som allerede befinner seg i bane i verdensrommet, men tvert imot representerer nye forretningsområder som skal dekke nye behov i markedet.

Nesten 17 millioner husstander i Europa mottar i dag signaler fra TSBc’ satellitter, det være seg TV-signaler eller datakapasitet.

TSBc er også den største leverandøren av kommersielle satellittjenester i Norden.

Selskapets første satellitt ble skutt opp i 1997, og siden den gang har TSBc ekspandert fra posisjonen 1 grad vest og driver i dag i alt fire satellitter.

Vil øke på distribusjon av innhold

– Beslutningen om å bygge THOR7 er fattet. Nå går vi i dialog med ulike satellittprodusenter før vi tar en avgjørelse om hvem som skal bygge den nye satellitten for oss. Det er fortsatt stor etterspørsel etter satellittkapasitet, og THOR7 vil også gjøre oss bedre rustet til å kunne distribuere HDTV og 3D, som begge krever større kapasitet. Det er åpenbart at satellitt også i framtiden vil spille en viktig rolle både som distributør av innhold og være en pådriver i den digitale revolusjonen, fortsetter Cato Halsaa.

Klar for datatjenester

Telenors nye satellitt vil være utstyrt med kapasitet for kringkastingstjenester og datatjenester. THOR7 vil være posisjonert på 1grad vest der Telenor Satellite Broadcasting i dag også har stasjonert satellittene THOR 5 og THOR 6, sistnevnte skutt opp i oktober 2009.

På 1grad vest har Telenor også satellitten IS 10-02, i samarbeid med Intelsat. På 4 grader vest har TSBc satellitten THORIII.

Covering the world …

– Normal levetid på en satellitt av denne typen er 15-20 år, sier Cato Halsaa, som ser fram til nok et romeventyr med utspring i Telenors satellittvirksomhet.

Foruten en sterk posisjon i Norden, Øst- og Mellom-Europa, som THOR7 vil bidra til å forsterke ytterligere, leverer TSBc tjenester til Midt-Østen og Afrika.

En kommentar om “Telenor vil skyte opp ny satellitt

Legg igjen en kommentar