Økende forsikringssvindel for å få ny iPhone

Nordmenn risikerer politianmeldelse og straff når de bedriver forsikringssvindel for å få ny iPhone.

Codan Forsikring behandlet totalt over 22 000 mobilsaker i 2010.

Statistikken hos forsikringsselskapet er klar; antall forsikringssaker som dreier seg om mobil gjør et markant hopp i måneder hvor nye versjoner av iPhone blir lansert.

Tallene kan tyde på at mange ser sitt snitt til å fornye mobilen gjennom oppgradering på forsikringen og dermed legger inn falsk anmeldelse.

Kraftig hopp i anmeldte mobilskader

Apples smarttelefon iPhone ble for første gang lansert på det norske markedet i juli 2008. Denne måneden opplevde Codan Forsikring en økning i antall anmeldte mobilskader på 26 prosent sammenlignet med snittet tidligere i 2008.

Da iPhone 4 ble lansert i august i 2010, skjedde tilsvarende. Snittet i perioden januar til og med juli var på 1673 anmeldte saker per måned, men så i august gjorde antall registrerte saker plutselig et hopp til 2412.

Ser klar sammenheng

– Vi ser en klar sammenheng mellom tallene for antall registrerte forsikringssaker og lanseringsdatoer for iPhone, sier Nils Kristian Brekke, leder for Utredning i Codan Forsikring.

– Rundt 40 prosent av våre forsikrede telefoner er iPhone. Kostnadene forbundet med skadeoppgjøret på iPhone har skutt i været, noe som medfører økning av premien for den enkelte forbruker.

Alvorlige konsekvenser

Svindel med mobilforsikringen kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte. Det kan lede til en avkortning av forsikringen, altså at forsikringsselskapet reduserer erstatningssummen. Kunder som blir tatt i å ha løyet for å få erstatning for sin forsikring sagt opp blir i verste fall anmeldt for forsikringssvindel.

I mange tilfeller blir det levert falsk politianmeldelse i forkant av forsikringssaken, noe som i seg selv er straffbart. En anmerkning på rullebladet vil kunne ha store konsekvenser.

Enkelte yrkesretninger krever plettfri vandel, og for en som ønsker å studere eller søke jobb i utlandet kan en anmerkning på rullebladet sette en effektiv stopper for denne drømmen. I enkelte land vil en straffedømt få problemer med å få godkjent innreise i landet.

Gjør foreldrene til kjeltringer

En tilleggsdimensjon blir det dersom en forelder står som juridisk eier av abonnementet og melder inn en skade basert på hva barnet/ungdommen forteller.

Baseres forklaringen på løgn, og dette blir avdekket, har barnet/ungdommen medvirket til at mor eller far uforvarende har forsøkt seg på forsikringssvindel.

Lavere terskel for å lyve

– Vårt inntrykk er at mange tenker at det ”bare” er snakk om en liten mobilforsikring, og terskelen for å lyve virker å være lavere i disse tilfellene enn ved bil eller husforsikringen, sier Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef i Codan Forsikring.

– Forsikring kan ses på som et stort spleiselag, og når noen jukser, går det ut over fellesskapet, sier informasjonssjefen.

Legg igjen en kommentar