iPhone-app skal hindre trafikkulykker

Nå kommer en applikasjon til iPhone som skal gjøre bilisten oppmerksom på hans kjøretretthet og dermed forhindre trafikkulykker som følge av at bilisten dupper av eller faller i søvn bak rattet.

Applikasjonen, som har navnet Anti Sleep Pilot, tar utgangspunkt i den nyeste søvnforskningen og bygger på et vell av matematiske beregninger.

Nyere undersøkelser fra det svenske Väg och Transportinstitut indikerer at opp mot 20 prosent av alle ulykker og 40 prosent av alle eneulykker er tretthetsrelaterte.

Skjerper bilistens oppmerksomhet

I fjor høst lanserte den danske virksomheten ASP Technology en liten enhet som settes fast til instrumentbrettet i bilen og ved hjelp av lys og lyd skjerper bilistens oppmerksomhet på hans kjøretretthet.

Dermed er det mulig å unngå opp mot 20 prosent av alle ulykker og 40 prosent av alle eneulykker som skjer som følge av kjøretretthet. Hittil har produktet kun vært tilgjengelig på det danske markedet via den største danske elektronikkforhandler Fona, men nå får også de norske bilister mulighet for å få glede av Anti Sleep Pilot.

Det skyldes at virksomheten bak produktet nå lanserer en applikasjon til iPhone som vil være tilgjengelig i den norske App Store. Applikasjonen bygger på de samme matematiske beregninger som den fysiske utgave av Anti Sleep Pilot.

Stor interesse

– Siden vi lanserte den fysiske enheten i Danmark har vi oppnådd en overveldende interesse for produktet fra både bilister, forhandlere, interesseorganisasjoner og medier over hele verden. Det er derfor en stor glede for oss at vi nå kan lansere en Anti Sleep Pilot-applikasjonen og dermed gjøre det mulig for bilister over hele verden å få enkel adgang til produktet. Med applikasjonen har vi tatt det beste fra alle verdener – vi kombinerer tung forskning og matematiske beregninger med det beste fra teknologiens verden og utnytter både iPhonens akselerometer og GPS-funksjon, sier Troels M. Palshof, som er stifter av ASP Technology.

Beregner tretthetsnivå

Applikasjonen inneholder de samme funksjonaliteter som det fysiske produktet, dvs. den beregner bilistens tretthetsnivå og holder ham løpende informert om det ved hjelp av lyd og lys utsendt fra iPhonen.

Beregningene er basert på bilistens tretthetsnivå på den aktuelle dagen samt på vedkommendes personlige risikoprofil som ble tastet inn direkte via iPhonen ved første gangs bruk. Dessuten inngår data fra selve kjøringen som f.eks. tidspunkt på dagen og samlet kjøretid.

Det benyttes i alt 26 parametre i den patenterte tretthetsalgoritme, men brukeren skal kun inntaste noen få opplysninger første gang produktet tas i bruk. Tretthetsalgoritmens viktigste funksjon er å anbefale når bilisten skal holde en pause, hvilket er det eneste effektive middelet mod kjøretretthet. Algoritmen er utviklet i tett samarbeid med førende danske søvnforskere.

Bryter ensformigheten

Sammenlagt avgjør de 26 parametrene når og hvor ofte bilisten skal aktiveres med enkle oppmerksomhetstester. Disse testene utsendes ved hjelp av lyd og lys fra iPhonen som bilisten skal respondere på ved å røre ved telefonens touchskjerm. Reaksjonstiden inngår i beregningen av bilistens kjøretretthet og formålet er å fastholde bilistens fokus samt bryte ensformigheten ved kjøringen.

Som en ekstra feature har applikasjonen bl.a. fått plass til et kjøretretthetsbarometer som viser hvor langt bilisten har kjørt, gjennomsnittshastigheten og utviklingen i kjøretrettheten.

Applikasjonen integrerer også med Google Maps, som fører til at man kan planlegge turen sin og få et overblikk over når det forventes at man skal holde en pause.

Kommer også til Android

I løpet av første og andre kvartal i 2011 utvikles Anti Sleep Pilot til de øvrige smartphone-plattformene.

Det forventes videre at den fysiske enhet vil være i handelen i Norge i løpet av første halvår 2011.

Legg igjen en kommentar