– Mobilbransjen bør ha datasperre i Norge

Willy Jensen i Post- og teletilsynet ber mobilbransjen vurdere en sperretjeneste for datatrafikk i Norge. Dette for å beskytte forbrukerne mot overraskende høye regninger.

En slik sperre ble innført for databruk på reiser i Europa i fjor.

Både PT, forbrukermyndighetene og mobilselskapene er kjent med ”appser” som løper løpsk på smarttelefoner, dvs. episoder der applikasjoner som bruker datatrafikk, ikke slår seg av.

I noen tilfeller har dette ført til at forbrukere har fått svært store regninger, uten at telefonen har vært i bruk.

500 kroners grense

På reise i EØS-området er forbrukerne beskyttet mot regninger over cirka 500 kroner, hvis de ikke aktivt ber om å få en høyere grense.

Når regningen nærmer seg 500 kroner, får vedkommende en melding og anledningen til å bruke mer datatrafikk stenges ned hvis man ikke aktivt ber om å få fortsette.

En slik beskyttelse gjelder ikke når man bruker datatrafikk innenlands, verken i Norge eller for borgere i andre europeiske land.

Behov for ytterligere forbrukerbeskyttelse?

I praksis er problemet ikke veldig omfattende, fordi mange som har smarttelefoner, også abonnerer på pakkeløsninger der fri bruk av data er inkludert.

Flere mobilselskaper har også maksimalpriser på datatrafikk pr. dag, og dermed kan ikke regningen overstige et gitt beløp hver måned. Likevel ber PT bransjen vurdere om det er behov for ytterligere forbrukerbeskyttelse.

Har mistet kontrollen

– Det er et faktum at flere forbrukere har mistet kontrollen over mobilens databruk, og ikke har kunnet stanse bruken fordi de ikke har visst om den. Ikke alle mobilselskap har maksimumspriser, og dermed er det risiko for virkelig store regninger på forbruk man ikke visste at man hadde, sier PT-direktør Willy Jensen.

– Det er veldig positivt at mange mobilselskaper i dag tilbyr datasperre også utenfor EØS-området, selv om dette ikke er pålagt. Nå ber vi selskapene vurdere om dette er mulig også for innenlandstrafikk, sier Jensen.

 

Legg igjen en kommentar