App sjekker om dekktrykket er optimalt

Et  overvåkingssystem for dekktrykk vil om to år være i stand til å rapportere til smarttelefoner. Systemet gir også informasjon om riktig trykk når dekkene er oppblåst.

Forbedret trafikksikkerhet og drivstofføkonomi forventes.

Continental hevder at de med den nye app-en vil gjøre bilkjøringen tryggere og mer økonomisk for fremover med et nytt program som rapporterer dekktrykket direkte til smarttelefonen.

Sørger for optimalt dekktrykk

Continentals app angir nøyaktig lufttrykk i hvert dekk.

Så når du fyller på luft i dekkene, kan den optimale dekktrykket oppnås, selv når luftpumper på bensinstasjon ikke måler trykket nøyaktig.

I tillegg kan en kort tute- og blinkesignal gis for å bekrefte når dekket har blitt blåst opp til riktig trykknivå.

Trådløst grensesnitt

Tekniske krav for app-en er et dekkovervåkingsssystem med tilsvarende sensorer i dekkene og fabrikkintegrert elektronikk i bilen med et trådløst grensesnitt.

Første serieproduksjon av systemet i nye biler er forventes fra 2013 og utover.

Legg igjen en kommentar