Sterk mobilvekst for Telenor-konsernet

Antall abonnement i Telenors konsoliderte mobilvirksomheter økte med ni millioner i første kvartal.

– Telenor-konsernet startet 2011 med syv prosent organisk inntektsvekst og gode marginer. Vi oppnådde en kontantstrøm fra driften på 5 milliarder kroner, samtidig som de fleste av virksomhetene gjennomfører en betydelig modernisering av sine nettverk. Våre mobilvirksomheter fortsetter den sterke abonnementsveksten fra slutten av 2010, og økte med 9 millioner i løpet av første kvartal i år, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

Bra i utlandet – nedgang i Norge

I første kvartal 2011 var Telenors driftsinntekter 24,1 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på syv prosent. Men i Norge er det tilbakegang for Telenor.

Telenor-konsernet la i morges ut kvartalstallene og vil klokken 09.00 ha en presse- og analytikerkonferanse.

EBITDA før andre poster var 7,4 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 31 prosent, og kontantstrøm var 5 milliarder kroner.

Norden

– I Norden er bruk av mobil tale relativt stabil, mens databruk fortsetter å vokse. I Norge og Danmark er det økende priskonkurranse, og mer omfattende kostnadsreduserende tiltak er nødvendig. Nettverksmoderniseringen i alle tre markeder vil redusere driftskostnadene for nettverk betydelig. Telenor Sverige anskaffet 800 MHz spektrum som vil bidra til et effektivt 4G-nettverk. Vi lanserer et antall nye tjenestetilbud i hele regionen som vil styrke vår markedsposisjon og øke brukeropplevelsen, sier Baksaas.

Sentral- og Øst-Europa

– I Sentral- og Øst-Europa bekreftet Telenor Serbia den positive fremdriften med sterk vekst og forbedrede marginer, mens Telenor Ungarn opprettholdt stabile underliggende marginer. Den 15. april sluttførte VimpelCom transaksjonen med Wind Telecom etter godkjenning fra en ekstraordinær generalforsamling. Telenor motsatte seg transaksjonen, men vi vil fortsette å jobbe til det beste for VimpelCom. Samtidig har vi startet voldgiftsprosesser for å sikre Telenors aksjonærrettigheter, sier Baksaas.

Asia

– De asiatiske virksomhetene var de viktigste bidragsyterne til kunde- og inntektsveksten. Uninor i India fortsatte trenden fra andre halvår 2010 med 5,2 millioner nye abonnement, og nådde 17,4 millioner abonnement. Indiske myndigheter fortsetter etterforskningen av prosessen rundt lisenstildelingen som skjedde tidlig i 2008, før Telenors inntreden i Uninor. Telenor ønsker en snarlig avklaring av disse forholdene velkommen. De fire øvrige virksomhetene i Asia oppnådde 13 prosent organisk inntektsvekst i kvartalet. Etterspørselen etter smarttelefoner og databruk i Malaysia og Thailand fortsetter den sterke fremdriften. Kundeveksten i Grameenphone fortsatte på et høyt nivå og bidro til 21 prosent inntektsvekst. Med en 26 prosents kontantstrømmargin er vi på vei til å levere god avkastning i Pakistan, avslutter Baksaas.

Basert på resultatene og trendene i første kvartal, opprettholder Telenor de finansielle utsiktene for 2011, heter det i en pressemelding.

Nøkkeltall

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for første kvartal i 2011 sammenlignet med foregående år

(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje) Første kvartal Året
2011 2010 2010
Driftsinntekter 24 092 22 339 94 843
EBITDA før andre inntekter og kostnader 7 359 7 151 29 220
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 30.5 32.0 30.8
Justert driftsresultat 3 654 3 193 13 086
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%) 15.2 14.3 13.8
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser 2 793 1 038 14 333
Resultat per aksje, i NOK 1.71 0.63 8.69
Investeringer (capex) 2 610 2 383 11 688
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum 2 403 2 383 11 355
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%) 10.0 10.7 12.0
Kontantstrøm fra driften 4 956 4 768 17 865
Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp 15 088 21 252 19 276

 

Legg igjen en kommentar