Rendyrker bredbåndsatsingen på vestlandet

Altibox og TAFJORD har inngått en avtale som innebærer at TAFJORD blir Altibox-partner i Møre og Romsdal.

Samtidig etableres det et eget selskap i Ålesund som overtar TAFJORD-konsernets dsl-kunder.

Dette selskapet vil være heleid av Altibox og betjene fremtidige dsl-kunder i Altibox-samarbeidet.

TAFJORD er det største energikonsernet på Nordvestlandet og har sitt hovedkontor i Ålesund. Konsernet har siden høsten 2008 hatt en offensiv satsing på utbygging av fiber i regionen og har som målsetting å ha tilknyttet 16.000 fiberkunder innen utgangen av 2016.

Utbygging av fiber

Med utgangspunkt i det tidligere selskapet Tafjord Mimer, er TAFJORD en aktør innen kobberbasert dsl-bredbånd i Møre og Romsdal.

Konsernet har per i dag ca 15 000 dsl-kunder og har de siste årene satset offensivt på utbygging av fiber i Ålesund og nærliggende kommuner.

– Vi gjennomfører en stor satsing på fiber i vårt område og ønsker å konsentrere oss fullt og helt om dette. Avtalen som vi nå har inngått med Altibox gir oss denne muligheten. At vi også blir Altibox-partner i Møre og Romsdal inspirerer selvsagt til ekstra innsats, sier administrerende direktør Gunnar Hareide i Tafjord Marked.

Viktig markedsområde

– Vi er svært tilfreds med å få TAFJORD som partner. Møre og Romsdal er et veldig viktig markedsområde og avtalen er et viktig ledd i ambisjonen om å kunne levere Altibox i hele Norge. Vi er overbevist om at Tafjordkonsernet vil bidra til at vi når våre mål om kundevolum og posisjon, sier Leif Aarthun Ims (bildet), som er administrerende direktør i Altibox.

Lyse konsernet har gjennom Altibox satset mye på telekom de siste årene, og svært mange kraftselskap har valgt Altibox som innholdsleverandør på fiber.

Bedre muligheter
– Vi ser nå frem til å kunne tilby Altibox også til fiberkunder i vårt fylke. Samtidig er vi trygge på at våre dsl-kunder vil bli godt ivaretatt i det fullverdige dsl-selskapet som Lyse nå skal etablere på Sunnmøre, sier adminstrende direktør i Tafjord Marked, Gunnar Hareide.

Partene vil gjennomføre en selskapsgjennomgang (due diligence) før endelig avtale trer i kraft.

Legg igjen en kommentar