Ber bedrifter skjerpe seg med uønsket telefonsalg

Det er i dag to år siden det kom nye regler for telefonsalg. Forbrukerombudet har det siste året registrert en svak nedgang i antallet klager på telefonsalg, men klagetallene er fortsatt høye.

Siden 1. juni i fjor har Forbrukerombudet mottatt i underkant av 1000 klager.

– Vi registrerer at de nye reglene og det arbeidet vi har gjort de siste to årene har gitt resultater, men ser også at bransjen fremdeles har utfordringer, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Blir kontaktet likevel
SIFO har nylig gjennomført en undersøkelse om forbrukeres holdning til telefonsalg. Resultatene viser at en stor andel av de spurte er negativ til telefonsalg. Av deltagerne i undersøkelsen som var reservert mot telefonsalg, var det mange som oppga at de likevel var blitt kontaktet av telefonselgere også etter at de hadde reservert seg.

– Det høye antallet klager til Forbrukerombudet og resultatene fra SIFO-undersøkelsen, er noe bransjen må ta inn over seg. Regelverket for telefonsalg skal etter planen evalueres i 2014. Dersom situasjonen ikke endres til det bedre, vil det slik jeg ser det, være behov for å vurdere ytterligere tiltak i 2014, sier Nergård.

Mange klager på frivillige organisasjoner
Mange av klagene til Forbrukerombudet gjelder oppringninger fra frivillige organisasjoner. Store deler av den frivillige bransjen mener at de har rett til å ringe forbrukere som tidligere har gitt bidrag til organisasjonen – selv om vedkommende har reservert seg mot telefonsalg fra frivillige organisasjoner.

Forbrukerombudet mener praksisen med å ringe tidligere givere som er reserverte mot telefonsalg, er ulovlig. Denne praksisen har vært utgangspunktet for en lengre dialog mellom ombudet og Norges Innsamlingsråd.

Kom ikke til enighet

– Vi klarte ikke å komme til enighet med Innsamlingsrådet på alle punkter som ble diskutert, men vi anser likevel dialogen som konstruktiv og vellykket, sier Nergård.

Selskapet Fulfilment, som ringer på oppdrag fra frivillige organisasjoner, varslet tidligere i vår at de vil innrette sin praksis etter ombudets krav. Forbrukerombudet forventer at også resten av bransjen vil endre sin praksis, slik at forbrukernes reservasjon blir respektert.

Vanskelig å identifisere telefonselgerne
Et annet problem Forbrukerombudet har registrert det siste året er telefonselgere som ringer med uregistrerte telefonnumre, og som heller ikke har en telefonsvarer med informasjon om hvem som har ringt.

Dette er et problem fordi forbrukerne ikke har anledning til å identifisere hvem de har blitt kontaktet av. Forbrukerne vet dermed ikke hvem de skal henvende seg til for å be om å bli slettet fra ringelistene. Dette kan bidra til flere klager til Forbrukerombudet. 

Legg igjen en kommentar