Inngår samarbeidsavtale på mobile løsninger

EDB ErgoGroup har inngått en samarbeidsavtale med PocketMobile som øker selskapets evne til å levere mobile løsninger raskt og effektivt til kundene.

EDB ErgoGroup får gjennom denne avtalen tilgang til å utvikle og levere mobile løsninger og applikasjoner basert på PocketMobiles plattform PreCom. Denne plattformen er ledende i Norden innen «Mobile Enterprise Aplication Platforms (MEAP).

Nordmenns hverdag blir stadig mer mobil, både i arbeidslivet og privat. Som følge av dette øker også behovene for gode og brukervennlige mobile løsninger hos EDB ErgoGroups kunder.

Effektivt verktøy

– Gjennom PocketMobiles utviklingsplattform PreCom får vi nå et effektivt verktøy som støtter våre kunders behov og som samtidig er fleksibelt og fremtidsrettet. Plattformen bidrar til å redusere tiden vesentlig fra bestilling til vi kan levere en ferdig utviklet løsning til kundene, sier Robert Darre-Nilsen, VP Emerging Solutions EDB ErgoGroup.

– Samarbeidet med EDB ErgoGroup er meget spennende for PocketMobile. Vi kommer sammen til å utvikle fremtidsrettede løsninger etterspurt i markedet. Ved å kombinere EDB ErgoGroup sin sterke markedsposisjon og satsning på mobilitet, sammen med PocketMobiles teknologi, danner dette grunnlag for unike muligheter sier Gunnar Kvarme (bildet), Country Manager for PocketMobile i Norge.

Fremtiden er mobil
Morgendagens mobiltelefoner og andre håndholdte enheter, i kombinasjon med trådløse bredbåndstilganger, åpner en helt ny virkelighet for brukerne. Ved hjelp av denne teknologien og nye mobile løsninger og applikasjoner, vil det være mulig å tilby brukerne tjenester i det øyeblikket behovet dukker opp, uavhengig av hvor de befinner seg.

EDB ErgoGroup leverer i dag mobile løsninger innenfor en rekke bransjer og opplever blant annet stor interesse for sine løsninger til norske banker.

Samarbeidet med PocketMobile innebærer at EDB ErgoGroup også vil levere løsninger til bransjer som transport & logistikk, service & installasjonsselskaper, vaktselskaper og helse og -hjemmehjelpsektoren

Utvikler nye løsninger

Gjennom samarbeidsavtalen med PocketMobile vil EDB ErgoGroup i første omgang benytte PreCom-plattformen til å utvikle nye løsninger innenfor følgende områder:

  • Drivstofføkonomi og flåtestyring – sanntidsinformasjon om kjøremønster og redusert drivstofforbruk
  • Mobil ordrehåndtering – sanntidsinformasjon om arbeidsordrer, leveranser og avvik
  • Posisjonering og navigasjon for transport & logistikk
  • Omsorgssektoren (Hjemmehjelp) – tilgang til alle oppdrag mobilt – online oppdatering av avvik og utførte oppdrag
  • Redusert administrasjon gjennom digital håndtering av serviceoppdrag og artikkelregistre

Hvorfor mobilitet er viktig

– Gårsdagens teknologi og løsninger hemmer evnen til å respondere raskt og effektivt. I dag er mobilitet en nøkkel til suksess. I tillegg må IT-verktøyene være smidige, nyskapende, brukervennlige og kostnadseffektive. Dette er også pilarene i det arbeidet vi legger ned for å skape de mobile løsningene kundene våre trenger på sin vei inn i fremtiden, sier Robert Darre-Nilsen.

Fakta

  • PreCom-plattformen er en teknisk utviklingsplattform som er utviklet i Microsoft  .Net med tilhørende moduler bygget i Visual Studio.
  • PreCom tilbyr standardiserte funksjoner for ressurseffektiv kommunikasjon, lagring, innstillinger, logging, fjern oppdateringer og lisensiering.
  • Plattformen tilbys til bedrifter som vil utvikle mobile løsninger og systemer for internt bruk eller for sine kunder.

 

Legg igjen en kommentar