Telenor vil ha eksterne til å granske mobilnettet

Etter det store nettutfallet på fredag vil Telenor nå gjennomføre en fullstendig analyse av designet på mobilnettet, samt få nettstrukturen vurdert av eksterne.

Telenor har torsdag overlevert en rapport til Post- og teletilsynet der selskapet orienterer om feilen som rammet mobilnettet fredag 10. juni.

Rapporten redegjør også for tiltak som er satt i verk, slik at samme feilsituasjon ikke skal kunne oppstå igjen.

– Dette er den mest omfattende feilen i Telenors mobilnett siden det ble etablert i 1993, og behovet for informasjon er stort. Vi har nå utarbeidet en rapport som vil gi svar på de spørsmål myndighetene har stilt. Vi vil også fortsette dialogen med myndighetene, for å sikre at de får alle svar de trenger, sier administrerende direktør Ragnar Kårhus i Telenor Norge.

Omstart skapte driftsforstyrrelser
Telenors rapport viser at feilen oppsto i forbindelse med omstart og programvareoppdatering på en sentral server for mobilt bredbånd. Serveren ble restartet på grunn av driftsforstyrrelser som berørte noen kunder.

Rett etter denne omstarten oppstod imidlertid problemer med mobiltrafikken i store deler av landet. Telenors overvåkingssystemer viste at trafikken mellom servere i mobilnettet økte langt utover normalt nivå. Denne interne trafikken mellom serverne kalles signaleringstrafikk. Den økte signaleringstrafikken fikk etter hvert et så stort omfang at serverne ikke lenger klarte å koble anrop og SMS til mottakere.

Mye var uklart

– Under feilsøkingen fikk vi indikasjoner på at den kontrollerte omstarten av serveren for mobilt bredbånd kunne ha utløst problemene, men det var uklart hvordan dette kunne påvirke taletrafikken. Det er ikke normalt at en omstart skaper så stor signaleringstrafikk mellom serverne i nettet som det vi opplevde på fredag. Signaleringstrafikken skapte også forstyrrelser på flere enheter i nettet, og det var derfor vanskelig og tidkrevende å lokalisere feilårsaken og rette opp feilen, sier Ragnar Kårhus.

Nettet normalisert rundt midnatt
Omfattende feilrettingsforsøk ble umiddelbart iverksatt flere steder i nettet. Under søk og forsøk på feilretting fant teknikere ut at en taleserver var spesielt belastet. Denne ble frakoblet og deretter satt opp på nytt.

Situasjonen ble da gradvis forbedret i hele mobilnettet. Det ble deretter besluttet å gjennomføre tilsvarende operasjon for alle taleserverne i nettet.

Da dette var utført rundt midnatt natt til lørdag, normaliserte situasjonen seg.

Tiltak iverksatt

Telenor mener nå at signaleringstrafikken økte langt mer enn normalt etter restarten, fordi signaleringsnivået i nettet allerede var høyt.

Telenor har allerede gjennomført en rekke tiltak som skal beskytte mobilnettet mot lignende hendelser.

– For det første har vi økt kapasiteten i nettverket. I tillegg har vi etablert beskyttelsesmekanismer som trer i kraft ved unormale økninger i signaleringstrafikk. Sammen med flere andre tiltak har dette redusert sannsynligheten for at vi kommer til å stå overfor samme type feil som vi opplevde 10. juni, sier Ragnar Kårhus.

 

Legg igjen en kommentar