Hevder at mobiltrafikken er stabil

Etter det nye nettutfallet i går, fungerer mobiltrafikken nå som normalt. Telenor sier at de nå jobber for å bedre kapasiteten i nettet. 100 mann er satt på jobben.

Denne saken er oppdatert klokken 17.00

– Mobiltrafikken fungerer som normalt og vårt hovedfokus er nå å sikre tilstrekkelig kapasitet for det vi kaller signaleringstrafikk i nettet. Flere av tiltakene vi har iverksatt har allerede sørget for bedring av situasjonen, sier Ragnar Kårhus, som er administrerende direktør i Telenor Norge.

Dette er problemet

Signaleringstrafikken er den strømmen av signaler som går mellom mobiltelefoner, basestasjoner, servere og andre nettelementer for å lokalisere mobiltelefonene og koble sammen samtaler og datastrømmer.

Ikke bare smartelefoners skyld

– Det er viktig å understreke at omfanget av moderne smarttelefoner ikke alene er årsaken til de kapasitetsproblemene vi nå har. Nettet vårt er tilpasset smarttelefonbruk, men vi ser at omfanget av våre nettaktiviteter har gjort at vi har kommet nærmere kapasitetstaket enn det vi har antatt tidligere.  Vi øker derfor kapasiteten i mobilnettet både via igangsatte strakstiltak og gjennom aktiviteter over noe lengre tid. Våre kunder er moderne brukere av telekommunikasjon og skal selvfølgelig kunne bruke de tjenestene som smarttelefoner gir tilgang til, sier Kårhus.

Forstår at kundene er frustrerte

– Vi forstår at kunder og andre er frustrert over siste ukes utfordringer, og vi gjør alt som er mulig for å forhindre disse feilene fremover. Vårt hovedfokus er nå å sørge for tiltak for å øke kapasiteten i mobilnettet, slik at kundene skal oppleve gode og stabile tjenester, sier Kårhus.

Legg igjen en kommentar