Offentliggjør feilrapport i dag

Telenor har overlevert en fullstendig rapport etter feilsituasjonen 17. juni til Post- og teletilsynet. Rapporten vil bli tilgjengeliggjort i dag etter at PT har vurdert rapportens innhold.

– Vi følger nettverket time for time og gjør analyser løpende. Ingen skal tvile på at vi gjør alt vi kan for å forhindre lignende situasjoner oppstår igjen, sier Ragnar Kårhus, administrerende direktør i Telenor Norge.

Han mener at tiltakene som er iverksatt styrker mobilnettet.

Gjennomgang av arkitekturen

Siden fredag 17. juni har Telenor økt kapasiteten i nettet og iverksatt tiltak for å redusere signaleringsnivået.

Telenor foretar nå en grundig gjennomgang av arkitekturen i hele nettet for å sikre at den er optimal i forhold til nordmenns nettbruk, sammen med leverandører.

– Det skal verken stå på folk eller penger, sier Kårhus.

Økt signaleringstrafikk

Fredag 17. juni ble mobilnettet rammet av økt signaleringstrafikk som førte til problemer i deler av mobiltrafikken i Midt-, Vest- og Nord-Norge.

Feilsituasjonen hadde sammenheng med mobilfeilen som rammet Norge 10. juni, men fikk mindre omfang.

Beklager situasjonen

– Vi beklager at våre kunder ble rammet av en feilsituasjon i mobilnettet. Like fullt er det viktig å understreke at feilsituasjonen i dette tilfellet var mindre og raskt ble identifisert og rettet. Mange av de tiltakene vi har iverksatt siden pinsen bidro til at denne situasjonen ble begrenset i varighet og omfang, sier Kårhus.

93 prosent av trafikken ble avviklet

Problemene som oppstod 17. juni ble forårsaket av korte brudd i et samband i transportnettet mellom Trondheim og Bodø.

Transportnettet er den grunnleggende hovedveien i kommunikasjonsstrukturen som går gjennom landsdeler og fylker. Denne feilsituasjonen skapte signaliseringsstorm i kjernenettet, som gjorde at trafikkavviklingen i deler av landet ble rammet.

Trafikkmålinger som ble gjort i perioden feilsituasjonen varte viser at 93 prosent av trafikken ble avviklet som normalt.

Men det er ikke godt nok

– Det er ikke slik at 93 prosent på noen som helst måte er godt nok. Våre kunder skal forvente det aller beste, og vår rolle er å sørge for at Norge skal ha et mobilnett i verdensklasse. Det har dessverre ikke vært tilfelle de siste ukene, men de problemene vi har stått overfor har gjort at vi har iverksatt viktige systemendringer i tillegg til både kortsiktige og langsiktige tiltak som styrker mobilnettet, sier Kårhus.

Legg igjen en kommentar