Du kan cruise deg til skyhøy mobilregning

Når du er om bord i en ferge eller et cruiseskip mister du ikke nødvendigvis dekningen lenger. Men det kan bli dyrt å bruke mobilen langt fra land.

Post- og Teletilsynet ber forbrukere om å være observante overfor høye mobilregninger om bord i ferger og cruiseskip.

Når man kommer langt nok fra land vil man miste signalene fra sin egen operatør, og telefonen vil automatisk gå over på skipets eget GSM-nett.

Mange skip og ferger er utstyrt med antenner som gjør det mulig å kommunisere med GSM-nettene på land, selv om man er et stykke fra land. Dette nettet benytter satellittkommunikasjon for å kommunisere med nettverkene på land.

Det at man benytter satellitt for denne kommunikasjonen gjør det betydelig dyrere å bruke telefonen. Post og Teletilsynet oppfordrer derfor forbrukerne til å sjekke hvilken operatør man er tilknyttet når man er om bord i skip.

Det kan likevel være lurt å sjekke hvilken operatør telefonen er knyttet til, for å vite hvilket nett du er på.

Et tegn på at du er tilknyttet fartøyets eget GSM-nettverk kan være at det kommer opp et ukjent operatørnavn. Da bør du være klar over at prisene kan være helt andre enn de vanlige prisene fra din mobiloperatør.

Før avreise bør du derfor undersøke med tilbyderen din hvilke priser som gjelder for denne type samtaler og databruk.

Kilde: Post og Teletilsynet

Legg igjen en kommentar