SMB-selskaper går over til nettskyen

60 prosent av små og mellomstore bedrifter har flyttet hele eller deler av infrastrukturen eller applikasjonene sine til nettskyen. Dette viser en europeisk undersøkelse.

Undersøkelsen ble gjennomført blant 1616 IT-beslutningstakere i åtte europeiske land, viser at det finnes en direkte sammenheng mellom virtualisering og i hvilken grad en organisasjon har tatt i bruk nettskyen – virtualiserte virksomheter har i gjennomsnitt dobbelt så mange applikasjoner og/eller dobbelt så mye IT-infrastruktur i nettskyen som ikke-virtualiserte virksomheter.

Bak studien står VMware, som er en leverandør av virtualisering og nettskyinfrastruktur.

Studiens viktigste funn

  • 73 prosent av små og mellomstore bedrifter har virtualisert deler av IT-infrastrukturen sin
  • Bedriftene som har virtualisert har i større grad tatt i bruk nettskyen enn dem som ikke har virtualisert: 79 prosent av små og mellomstore bedrifter som har deler av infrastrukturen og/eller applikasjonene sine i skyen har virtualisert, i motsetning til bare åtte prosent av dem som ikke har virtualisert
  • 86 prosent av bedriftene som er i skyen er enige i at virtualisering gjorde det enklere å gå over til nettskyteknologi

Hekta på bruk av nettskyen

Hvis vi ser på nettskyen generelt (uavhengig av i hvilken grad en organisasjon bruker nettskyen) er funnene mer presise.

79 prosent av organisasjoner som har en virtualisert IT-infrastruktur har flyttet hele eller deler av IT-infrastrukturen eller applikasjonene sine til nettskyen.

Til sammenligning er bare åtte prosent av organisasjonene som bruker nettskyen ikke-virtualiserte.

Ville ha fakta på bordet

VMware bestilte studien for å få innsikt i hvor stor grad europeiske små og mellomstore bedrifter har tatt i bruk virtualisering og nettskyteknologi.

Studien så også på de vanligste pådriverne og barrierene for å ta i bruk teknologien, i tillegg til ledelsens forståelse av den.

– Debatten om hvorvidt små og mellomstore bedrifter kommer til å ta i bruk nettskyen er over, sier Kristine Dahl Steidel, som er Norgessjef i VMware.

Bedriftene vil ha mest mulg ut av nettskyen når de først er der

– 60 prosent av små og mellomstore bedrifter i Europa har allerede tatt i bruk nettskyen, og denne studien viser at de ikke bare har tatt konseptet nettskyen innover seg – de er også godt på vei i sin reise mot skyen. Men mens mange organisasjoner nå tar sine første varsomme skritt på denne reisen, har virtualiserte organisasjoner kommet mye lenger. Virtualisering spiller derfor helt klart en viktig rolle for å sette små og mellomstore bedrifter i stand til å få mest mulig ut av nettskyen, sier Kristine Dahl Steidel.

Økende bevissthet rundt fleksibiliteten virtualisering og nettskyteknologi kan gi

Kostnadsbesparelser er fortsatt den største pådriveren for de fleste virksomhetene som tar i bruk nettskyteknologi, men bevisstheten rundt fleksibiliteten teknologien kan gi er også økende.

37 prosent av organisasjonene i undersøkelsen oppga reduserte maskinvare og vedlikeholdskostnader som årsaken til at de tok i bruk virtualisering.

Virksomhetene forventet å få omtrent de samme fordelene fra nettskyen – 34 prosent regnet med å få reduserte maskinvarekostnader, mens 35 prosent forventet å få lavere vedlikeholdskostnader.

Gjorde det enklere å ta i bruk applikasjoner

En fjerdedel (25 prosent) av organisasjonene hevdet imidlertid at virtualiseringen hadde gjort det enklere for dem å ta i bruk nye applikasjoner og tjenester.

Like mange (26 prosent) sa det samme om nettskyen.

Dette viser at mens det kanskje er de umiddelbare kostnadsbesparelsene som får organisasjoner til å gå over til nettskyen, får organisasjonene også større fleksibilitet når de først har tatt i bruk teknologien.

Økende forståelse

– Det er oppmuntrende å se at en stor andel av virksomhetene i studien bruker nettskyen, og at det er en økende forståelse for den fundamentale endringen nettskyen innebærer for en virksomhet, sier Kristine Dahl Steidel.

– Nettskyen gir langt mer enn bare kostnadsbesparelser – den gir også organisasjoner muligheten til å lansere produkter raskere, skalere ressurser for å møte topper i etterspørselen etter en bestemt tjeneste eller gå i gang med forskning og utvikling på et helt nytt forretningsområde. Hvis man skal dra mest mulig nytte av nettskyen, er dette et viktig moment som må forstås i alle deler av organisasjonen, sier hun.

 

Legg igjen en kommentar