IT-budsjettene større til tross for nedgangstider

Store norske virksomheter investerer stadig mer penger i teknologi, og svenske og danske bedrifter følger etter.

Dette kommer fram i undersøkelsen ”IT-sjefens utfordringer”, som Synovate har gjennomført for IT-konsulentselskapet Steria.

26 prosent av de norske IT-sjefene i undersøkelsen svarer at de har fått oppjustert sine budsjetter med 10 prosent eller mer i år.

63 prosent melder om stort sett uendrede budsjetter.

Rekordfå kutt

– Veksten i it-budsjettene fortsetter fra i fjor, og fremstår som sunn. Samtidig ser vi at bare 8 prosent av de norske bedriftene og organisasjonene i undersøkelsen har kuttet i sine budsjetter. Dette er det laveste tallet siden finanskrisen, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

Veksttrenden gjør seg også til en viss grad gjeldende i våre naboland, viser undersøkelsen. 17 prosent av større svenske virksomheter har skrudd opp sine it-budsjetter med mer enn 10 prosent i år, mens 9 pr osent derimot har kuttet i budsjettet.

I Danmark har 22 prosent av IT-sjefene fått mer penger å rutte med, men samtidig melder 18 prosent av danskene om budsjettkutt.

Driftstunge norske bedrifter

Drift og vedlikehold sluker fremdeles store deler av IT-budsjettet hos mange. Nesten fire av ti av de norske virksomhetene i undersøkelsen bruker over 60 prosent av it-budsjettet på dette.

Her er svenske og danske bedrifter tilsynelatende mer effektive – her er det omkring tre av ti som bruker over 60 prosent av budsjettet på drift.

Rom for forbedring

– Bedrifter som bruker store deler av it-budsjettet sitt på drift og vedlikehold har lite spillerom for en konstruktiv og fremtidsrettet it-ledelse. Her er det rom for forbedring, konstaterer Lindgren.

Samtidig kommer det fram at samarbeidsklimaet mellom IT-ledelsen og toppledelsen er best i Norge.

Blant de nær 200 norske it -sjefene som deltok i undersøkelsen mener 64 prosent at ledelsen i deres bedrift er svært eller ganske villig til å investere i it som et strategisk virkemiddel.

59 prosent av danskene og 54 prosent av svenskene er enige i dette.

 

Legg igjen en kommentar