Støtter kvinne-IT-nettverket Od@

IT-konsulentselskapet Sogeti støtter Od@, Norges største nettverk for IT-kvinner, som en del i sin kvinnesatsing.

Sogeti, som er spesialister på programvaretesting, ser bare fordeler med å ha en bra fordeling av kvinner og men i selskapet så vel som i den tradisjonelle mannsdominerte IT-bransjen.

– Sogeti Norge investerer sammen med søstersellskapet Capgemini Norge i Norges IT-kvinner og går inn som gullsponsor for det kvinnelige IT-nettverket Od@ som i dag har over 2000 medlemmer. Od@ er Norges ledende nettverk for kvinner i IT-bransjen og fokuserer på erfaringsutbytte, kompetanseheving og personlig utvikling samt å skape en møteplass for inspirasjon og motivasjon. Målet er å synliggjøre IT-bransjen som en spennende bransje å arbeide i og å øke andelen kvinner i bransjen, sier Morten Løvstad, administrerende direktør i Sogeti Norge.

– For oss er det en selvfølgelighet å ha en bra balanse mellom andelen menn og kvinner i selskapet da det påvirker selskapskulturen og våre forretninger på en positiv måte. Dette viser også de økonmiske resultatene, hvor selskapet vokser med 30% i året og har driftsmargin på 20 prosent. Å støtte Norges største nettverk for kvinner i IT-bransjen er en del av vår tilnærming for å støtte en høy andel kvinner i Sogeti, sier Løvstad.

Ikke stort beløp – men har brukt mye ressurser

Til Mobizmag.no sier Løvstad at de har gått inn med 25.000 kroner, i lag med Cap Gemeini.

– Beløpet høres kanskje ikke så veldig mye ut, men vi har i tillegg brukt ressurser og arbeidskraft for å støtte kvinnenettverket. Poenget er at vi vil ha kvinneandelen i norsk IT-bransje opp, sier Morten Løvstad til Mobizmag.no.

Sogeti oppmuntrer nå alle sine kvinnelige ansatte til å være med i Od@ og ønsker med sitt engasjement å motivere og utvikle sine kvinnelige ledere og konsulenter.

Tar egen medisin

– Vi er veldig imponert av Od@ og ser at nettverket har en veldig viktig rolle å fylle for IT-bransjen i Norge. Forhåpentligvis vil vi tiltrekke oss flere kompetente IT-kvinner via nettverket da vi i år skal fortsette å vokse sterkt. Av årets 19 nye rekrutter er 7 kvinner og det er åpenbart at en fortsatt stor andel av våre nyansatte kommer til å være kvinner, avslutter Morten Løvstad.

Siden Sogeti ble lansert i Norge i 2007 har Sogeti vokst kraftig og er nå 80 ansatte. Selskapet har nylig utvidet sin virksomhet også til Trondheim, Bergen og Stavanger.

Andelen kvinner i Sogeti Norge er i dag 43 prosent. I ledergruppen ser det enda bedre ut da fire av åtte ledere er kvinner, det vil si 50 prosent.

 

Legg igjen en kommentar