Nytt trusselbilde om økt digital krigføring

Den kjente sikkerhetseksperten Ralph Langner vil vise Norge et fullstendig nytt trusselbilde. Digital krigføring mot industrielle kontrollsystemer vil øke.

Dette vil han fortelle 10. november under Paranoia i Oslo, som har utviklet seg til å bli en av de største IT- og informasjonssikkerhetskonferansene i Norge.

Hvert år inviteres foredragsholdere i verdensklasse som holder innlegg om fremtidens mest aktuelle problemstillinger, og som gir en statusrapport fra forskjellige steder i verden.

Vil skape bevissthet

– Ralph Langner kommer til Paranoia 2011 for å bidra til å skape bevissthet rundt behovet for sikkerhet på industri- elle kontrollsystemer. Hans erfaring og kunnskap om Stuxnet er uvurdelig, og det er derfor en glede for oss å ha ham på laget, sier daglig leder Fred Habberstad i Watchcom Security Group.

Ralph Langner er sikkerhetskonsulent og grunnlegger av Langner Communications, et uavhengig sikkerhetsselskap spesialisert innen kontrollsystemer.

Han har mottatt verdensomspennende annerkjennelse for sine analyser av Stuxnet.

Alt ble endret

Industrielle kontrollsystemer, eksempelvis innen kritisk infrastruktur og produksjon, var helt frem til Stuxnet- ormens fremtreden i 2010 nærmest uten risiko for å bli utsatt for avanserte og målrettede virusangrep.

Etter Stuxnet er trusselbildet nå et helt annet. Sikkerhetseksperten Ralph Langner, som vil holde foredrag på Paranoia 2011, tegner et fullstendig nytt trusselbilde i kjølvannet av Stuxnet.

Sofistikerte sabotasjeangrep

– Vi ser nå et helt nytt trusselbilde innen sikkerhet på industrielle kontroll- og automasjonssystemer. For det første er Stuxnet det aller første eksempelet på et høyteknologisk og sofistikert sabotasjeangrep mot industrielle kontrollsystemer – ulikt noe vi tidligere har sett. For det andre er Stuxnet det første dedikerte våpenet utviklet for digital krigføring – såkalt cyberkrigføring, sier Ralph Langner.

– Mange vil lære mye fra dette angrepet, blant annet gjennom å analysere koden, teknologien og angrepsvektorene. Det gjør dem i stand til å kopiere og videreutvikle denne trusselen, sier Langner.

Nye angrep mot kritisk infrastruktur

Han mener den eneste måten å øke sikkerheten og forhindre nye angrep mot kritisk infrastruktur, er å fortsette å skape den nødvendige bevisstheten blant de potensielle målgruppene for slike angrep.

– Derfor er jeg svært glad for at Watchcom har gitt meg muligheten til å komme til Paranoia 2011, og gjennom mitt foredrag der kunne bidra til å skape økt bevissthet rundt sikkerhet i kritiske kontrollsystemer. Jeg skal gjøre mitt beste for å bidra med dette, avslutter Ralph Langner.

Legg igjen en kommentar