Telenor vil ha slutt på diskriminering

De vil få bukt med fordommer og diskriminering i arbeidsmarkedet. Telenor Open Mind feiret 15 år med verdifull arbeidsintegrasjon.

Fra venstre i bildet ser du direktør i Telenor Open Mind, Ingrid Ihme, sammen med Norges tre mektigste kvinner; Konserndirektør i Telenor og NHO-president Kristin Skogen Lund, Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Høyre-leder Erna Solberg.

Mange med fysiske funksjonshindre og innvandrerbakgrunn blir møtt av stengte dører i arbeidsmarkedet. Norges største arbeidstreningsprogram – Telenor Open Mind – feiret fredag 15 års suksess med å motivere funksjonshindrede arbeidssøkere og gjøre dem rustet til å delta i arbeidslivet.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm gratulerte jubilanten med å slå fast at tre av fire som går gjennom programmet, kommer inn i ordinær jobb.

200 personer har deltatt

Foruten arbeidsminister Hanne Bjurstrøm deltok Høyres partileder Erna Solberg og mer enn 200 ansatte i Telenor og andre bedrifter i feiringen av Open Mind.

Gjennom 15 år har 200 mennesker med funksjonshindre fått kartlagt, utviklet og synliggjort sin kompetanse. En av inspiratorene under markeringen var også tidligere Open Mind-deltaker Tony Johnsrud.

Er i fast jobb

Tony reiser 40 000 km hvert år mellom Roa på Hadeland og Fornebu, som tilsvarer en runde rundt ekvator. Veien ut i arbeidslivet var ikke lett, da Tony Johnsrud hadde behov for transportsubsidier og annen tilrettelegging for å være en likestilt arbeidstaker.

I dag er Johnsrud en foregangsperson for vellykket arbeidsintegrering og har i ni år hatt full jobb hos Telenor Kundeservice.

– Både samfunnet og arbeidsgiverne må legge til rette for at funksjonshemmede skal komme seg i jobb, sier han.

Møtt med fordommer og diskriminering

Norsk næringsliv trenger medarbeidere med forskjellig livserfaring og kompetanse for å imøtekomme et komplekst arbeidsmarked og skape økonomisk og samfunnsmessig vekst, legger Johnsrud til.

Det er ikke bare fysiske handikap som stenger dører i arbeidsmarkedet. Mange med minoritetsbakgrunn opplever å bli møtt med fordommer og diskriminering når de skal søke jobb.

Bidratt til mangfold

Konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas, mener at en sunn bedrift bør gjenspeile mangfoldet i arbeidsmarkedet.

- Telenor Open Mind handler om at vi vil være forskjellige, og selskaper leverer bedre resultater når ikke alle er like.

– Open Mind har siden oppstarten i 1996 bidratt til mangfold, og har tatt flere over den kløften mange opplever for å komme i arbeid, sier konsernsjef Baksaas.

Arbeidet gjennom Open Mind-programmet er en del av Telenors samfunnsansvar, og tilrettelegging av arbeidsoppgaver for slik integrering passer godt inn i Telenors internasjonale profil og som et av Norges største selskap.

En vinn-vinn-situasjon

– Open Mind programmet er en vinn-vinn-situasjon både for arbeidsgivere, deltagere og samfunnet, sier Ihme. Vi blir alle vinnere når mennesker som har arbeidshindrende problemstillinger rundt det å delta i arbeidslivet, blir inkludert. Etter endt program har hele 75 prosent av deltakerne gått inn i ordinær jobb, mange hos Telenor men enda flere i andre bedrifter. Jeg er glad for å jobbe i en foregangsbedrift på dette området og håper vi inspirerer norsk næringsliv til å aktivt drive arbeidsintegrasjon, sier Ihme, som har vært med i Open Mind siden oppstarten.

Politisk debatt

Under en markering på Telenors hovedkontor – et bygg som er universelt utformet – ble Open Mind behørig rost av både arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Høyres Erna Solberg.

Konserndirektør og NHO-president Kristin Skogen Lund og Ingrid Ihme debatterte med de besøkende og varaordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum om hvordan arbeidsintegrasjon styrker norsk næringsliv og hvilke øvrige tiltak som må iverksettes.

Gjestene la vekt på Open Minds viktige bidrag for å få folk med funksjonshemming i arbeid, og at alle bedrifter som har gjort lignende aktiviteter sier de får mer igjen enn det de investerer i slike program.

Legg igjen en kommentar