Fengselsjobb for EDB ErgoGroup

EDB ErgoGroups konsulentvirksomhet er blitt valgt til å kartlegge behovene og bygge fagsystem for alle innsatte i 55 norske fengsler og anstalter.

Det er Kriminalomsorgen som er oppdragsgiver. EDB ErgoGroup konkurrerte med seks norske konsulenthus, som også ga tilbud på kontrakten.

I vurderingen av tilbyderne skåret EDB ErgoGroups tilbud 97 av 100 mulige poeng. Avtalen strekker seg over tre år og har en samlet verdi på mer enn 5 millioner kroner.

Avtalen omfatter både utvikling og vedlikehold i tre år fremover.  Halden fengsel vil være pilot i leveransen.

Sterk konkurranse

– Jeg er glad for den tilliten Kriminalomsorgen viser oss når de velger EDB ErgoGroup i sterk konkurranse med andre konsulenthus. Tildelingen underbygger også selskapets posisjon som Norges ledende konsulentmiljø og dokumenterer vår konkurransekraft i det norske markedet, sier konserndirektør for Consulting, Hans-Henrik Merckoll i EDB ErgoGroup.

Kartlegging av behov hos domfelte

Alle domfelte kan gis tilbud om behovskartlegging mens de gjennomfører straff.

Formålet med kartleggingen er å synliggjøre hva domfelte trenger i forhold til bolig, utdannelse, arbeid, helsehjelp, hjelp til å ordne sin økonomi og andre tiltak som har betydning for domfeltes tilbakeføring til samfunnet.

Kartleggingen skal også bidra til et styrket samarbeid med andre offentlige institusjoner, som jobber med tiltak for de innsatte, og i forskningsøyemed.

Bruker Sharepoint 2010 og eDocument

EDB ErgoGroup har fra før ansvaret for å drifte WAN-nettet til Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT).  Gjennom den nye avtalen blir selskapet også leverandør av fagsystem til KITT.

Løsningen som skal utvikles bygger på MS SharePoint 2010  og eDocument som skjemaløsning.

Ved å basere utviklingen på disse løsningene, i stedet for å starte med unik utvikling av nye løsninger, reduseres programmeringsjobben og risikoen i prosjektet betydelig.

Legg igjen en kommentar