Nordmenn har blitt hekta på skytjenester

Bruken av skybaserte IT-tjenester, såkalt cloud computing, har mer enn doblet seg i Norge det siste året.  Dette viser en fersk undersøkelse.

Mer enn 35 prosent av offentlig sektor og privat næringsliv benytter i dag sky-leveransen «Software as a service (SaaS), mens tilsvarende tall for året før var 14 prosent.

Det viser undersøkelsen «IT i Praksis» som Rambøll har gjennomført i samarbeid med EDB ErgoGroup.

Overraskende

– Økningen det siste året er overraskende stor i forhold til hva mange hadde forventet. Samtidig er det fortsatt mange barrierer og utfordringer som gjør at flertallet ikke har flyttet inn i nettskyen, sier konsernsjef Terje Mjøs i EDB ErgoGroup.

Han trekker frem kontroll over egne data og integrasjonsspørsmål som den viktigste faktoren når private og offentlige virksomheter vurderer nettskybaserte tjenester.

Dansk løsning diskuteres i Norge

– Myndighetenes regulering av cloud-området, blant annet knyttet til informasjonssikkerhet, vil fremover legge viktige premisser for oss som leverandør, sier Mjøs.

Han poengtere at utviklingen i Danmark hvor rådet for IT-sikkerhet fraråder bruk av cloud computing i det offentlige også er til diskusjon i Norge.

Infrastrukturtjenester har ikke tatt av

Software som en tjeneste (SaaS) er det området som benyttes mest i nettskyen, mens plattformtjenester (PaaS) og r (IaaS) benyttes i noe mindre grad.

14 prosent av de spurte har tatt i bruk plattformtjenester, mens 13 prosent benytter infrastrukturtjenester.

Lavest terskel for programvare i skyen

– Terskelen for å ta i bruk software som en tjeneste er betydelig lavere fordi dette kan benyttes enkeltstående eller knyttet til noen utvalgte tjenesteområder.  Det krever en svært høy grad av teknologisk modenhet og en gjennomgående og gjennomtenkt sourcing-strategi før en virksomhet legger store deler av plattformer og infrastruktur ut i skyen, sier Mjøs.

Høyest bruk i privat næringsliv

Bruken av nettskyen er høyest i privat næringsliv, men også i offentlig sektor er bruken og veksten betydelig.

33 prosent av de offentlige virksomhetene benytter i dag software som en tjeneste, mens kun 11 prosent hadde tatt det i bruk i fjor.

For privat næringsliv har utviklingen gått fra 17 prosent i fjor til 38 prosent i år.

14 prosent i offentlig sektor og 19 prosent i privat næringsliv sier de vil ta i bruk software som en tjeneste i løpet av de nærmeste tre årene.

Vil legge skydekket lokalt

– En videre vekst i den hastigheten vi har sett det siste året, avhenger av at IT-bransjen klarer å skape økt tillitt til teknologien og samtidig vise frem vellykkede eksempler på sky-baserte leveranser, sier Terje Mjøs.

– I Norge vil det være en suksessfaktor at leverandørene kan legge skydekket lokalt, slik at kundenes data fortsatt befinner seg i Norge. Samtidig vil dokumentert historisk kompetanse innenfor trygg og sikker lagring av data være en nøkkel for å vinne kundenes tillitt, sier EDB ErgoGroup-sjefen.

Fakta

  • Skybaserte tjenester, som internasjonalt er kjent som Cloud Computing, har kommet som en ny trend innenfor IT-leveranser de siste årene.
  • Cloud Computing er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som står i eksterne serverparker tilknyttet internett. Serverparkene i nettskyen kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk skalering ved kapasitetsbehov, og ved at det som regel betales for faktisk bruk.

 

Legg igjen en kommentar