TDC zoomer inn på videokonferanser

TDC og VideoNor har inngått en samarbeidsavtale om å levere bredbånd med profesjonell videokonferanse i Norden.

– TDC satser stort på videokonferanse til det Nordiske markedet. Samarbeidet med VideoNor blir en viktig forutsetning for å kunne tilby profesjonelle løsninger der all infrastruktur og drift er inkludert, sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC.

– Kundene har mye å hente på å gjøre video tilgjengelig på denne måten, påpeker Daglig leder i VideoNor, Jørn Mikalsen.

Enklere å bruke enn tidligere

Videokonferanse blir enklere å bruke på tvers av organisasjoner samtidig som kostnadene krymper betraktelig. Kunden kan tilpasse løsningen fra fleksible webkameraer med HD kvalitet til større møterom eller bruke eksisterende utstyr da alle tjenester er basert på internasjonale standarder, forklarer Mikalsen.

Felles løft

Nå gjør de to selskapene et felles løft for å nå ut til alle i Norden med pakkeløsninger for båndbredde og profesjonell videokonferanse. TDC er allerede en betydelig aktør i Norden og har gjort store investeringer på nettverk i alle de Nordiske landene. Dette er selve grunnmuren for å kunne bruke video som et verktøy med god kvalitet.

VideoNor på sin side har en klar strategi om å utvikle markedet gjennom videoabonnementer i samarbeid med forhandlere. Grunnlaget for å levere tjenester i fellesskap er meget gode. Nå håper de to selskapene at synergieffekten ved å tilby felles løsninger for nettverk og video skal hjelpe enda flere å komme i gang med videokonferanse på en enkel måte.

«Alt» vil bli videorelatert

– Vi har valgt VideoNor som samarbeidspartner på video på grunn av deres innovative fokus på å videreutvikle tjenester for videokonferanse. Dette er en fremtid vi har stor tro på da undersøkelser viser at 80-90 prosent av all trafikk på internett vil være videorelatert innen 2014, sier Kivedahl.

Et godt eksempel er VideoNors videokatalog Seevia som endelig gjør det mulig å søke opp alle systemer og ringe direkte til kontakter internt så vel som eksternt. VideoNor har dedikert fokus på drift av video, lang erfaring og markedets beste løsninger for å abonnere på profesjonelle videokonferanseløsninger, utdyper Kivedahl.

Er allerede i bruk for eksisterende kunder

Begge parter ser det som en stor fordel at kunden kan få drift av video og båndbredde fra en og samme leverandør. Dette medfører både bedre kvalitet på tjenesten, effektiv drift og bedre priser for sluttkunden. Eksisterende kunder har allerede nytt godt av samarbeidet.

– Nå legger vi fullt trykk på å markedsføre felles pakkeløsninger til nye kunder i Norden, avslutter de to bedriftslederne.

Legg igjen en kommentar