Baksaas endrer sjefsrekka i Telenor

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas bytter ut sjefer i Telenor. Noen får helt nye oppgaver, mens gamle våpendragere hentes inn til konsernledelsen. Se hvem som skal styre «nye» Telenor.

Les også: Skal utvikle helt nye mobilrelaterte tjenester

Telenor vil nå utnytte den fulle bredden i sitt geografiske nedslagsfelt og teknologiske kompetanse til å styrke industrialisering og effektivisering ved å etablere enheten Group Industrial Development.

I løpet av det siste tiåret har Telenor bygget en omfattende kundebase og blitt en av de ledende operatørene i verden.

Ved å strømlinjeforme tjenestene og hente ut synergieffekter på tvers av de 11 markedene Telenor opererer i, kan selskapet tilby enda mer verdifulle tjenester til sine 130 millioner kunder.

Konserndirektør Hilde Tonne skal etablere og lede enheten.

Vil ha nytt driv i konsernet

– Organisasjonsendringene skal gjøre Telenor i bedre stand til å levere innovasjon og til å utnytte de mulighetene vi ser i årene fremover. Basert på vår kjernekompetanse og unike markedsposisjon vil vi med disse endringene tilføre ny energi til våre medarbeidere. Telenor som selskap er helt avhengig av våre dyktige medarbeidere og vi ønsker gjennom disse organisasjonsendringene å tilføre dem kraften og retningen de trenger for å lykkes, både lokalt og globalt, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas  i Telenor.

De tre viktige endringene

– Vi er allerede godt i gang. Telenors Corporate Development-enhet, ledet av Morten Karlsen Sørby, har gjennom de siste tre årene utviklet vår plattform for global innovasjon og industrialisering. Organisasjonsendringene Telenor offentliggjør i dag bygger på denne innsatsen, sier Jon Fredrik Baksaas.

– Vi gjør tre viktige endringer i Telenors toppledelse: Hilde Tonne skal lede Telenors industrialisering på tvers av markeder og forretningsområder, Kristin Skogen Lund skal lede innovasjonsarbeidet på global basis, og Berit Svendsen skal lede det strategisk viktige norske hjemmemarkedet, sier Jon Fredrik Baksaas.

Kårhus får nye oppgaver

Ragnar Kårhus, avtroppende leder for Telenor i Norge, får ansvaret for initiativ på tvers av Telenors markeder i den nye Group Industrial Development-enheten.

– Jeg ønsker også å benytte muligheten til å takke Ragnar Kårhus for hans betydelige innsats som leder av Telenor i Norge siden 2007. Jeg er sikker på at han vil fortsette å spille en sentral rolle i konsernets industrialisering i årene som kommer, sier Jon Fredrik Baksaas.

Se presentasjon av Telenors konsernledelse

Fakta

  • Etablere en ny enhet – Digital Services – som skal utvikle Telenors posisjon i det internettbaserte økosystemet. Enheten vil bli ledet av Kristin Skogen Lund, som fortsetter som medlem av Telenors konsernledelse. Telenor Next og nye initiativer som Comoyo er innlemmet i denne enheten.
  • Etablere en ny enhet – Group Industrial Development – som skal sikre kontinuerlig effektivisering, strømlinje samhandling på tvers av markeder og sørge for innovasjon innen kjerneområdene. Den nye enheten blir ledet av Hilde Tonne, som også går inn i Telenors konsernledelse.
  • I denne fasen, inkludere Telenor Norge i konsernledelsen, gitt Telenors unike posisjon i Norge og samlokaliseringen med Telenor Groups ledelse og forretningsenheten. Berit Svendsen blir ny administrerende direktør i Norge og rapporterer til Telenors konsernsjef.
  • Etablere en ny enhet – Corporate Strategy and Regulatory Relations – som rapporterer til Telenors konsernsjef. Morten Karlsen Sørby leder denne enheten og fortsetter som medlem av konsernledelsen.
  • Telenor i Danmark og Sverige, samt Telenor Broadcast, fortsetter å rapportere til Kristin Skogen Lund. Hun vil også videreføre sitt ansvar for den nordiske agendaen.

Legg igjen en kommentar