EDB ErgoGroup rendyrker fokus i Ukraina

Først gikk EDB ErgoGroup inn i Miratech. Nå har de solgt seg ut, og vil ha et annet fokus i Ukrania med selskapet Infopuls.

Minoritetseierne i det ukrainske datterselskapet Miratech har utøvet sin put-opsjon til en verdi av 7,1 millioner dollar, og gjennom dette har EDB ErgoGroup blitt eier av 100 prosent av aksjene i selskapet.

EDB ErgoGroup har deretter solgt 100 prosent av aksjene i Miratceh som et ledd i selskapets rendyrking av satsingen i Ukraina.

Negativ kontanteffekt

Transaksjonene har ingen resultatmessige konsekvenser utover goodwillnedskrivning på 26 millioner dollar i tråd med det som ble kommunisert i børsmelding av 13. juli 2011.

Transaksjonene har en netto negativ kontanteffekt på 1,25 millioner dollar, heter det i melding fra EDB ErgoGroup.

Har funnet rett puls

Miratech har i hovedsak fokus på det ukrainske markedet. Ettersom EDB ErgoGroup har sagt at man ikke har noen ambisjoner lokalt i dette markedet, og en fusjon mellom Miratech og Infopulse av ulike årsaker ikke er hensiktsmessig, er en konsekvens av dette at de nå selger aksjene i Miratech.

EDB ErgoGroup varslet i forbindelse med 2. kvartal 2011 at selskapet øker eierandelen i ukrainske Infopulse fra 60,1 prosent til 100 prosent, samtidig som det er inngått en avtale som sikrer at nøkkelpersoner fortsetter.

Infopulse har siden tidligere EDB kom inn på eiersiden i 2007 blitt en sentral sourcingpartner og EDB ErgoGroup ønsker derfor å knytte selskapet tettere til seg.

Legg igjen en kommentar